Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nadir görülen port kateter komplikasyonu
Nesrin KIRAL, Gülşen SARAÇ, Tuğba YÜKSEL, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN

SB Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Kanser hastalarının uzun süreli tedavilerinde kullanılan kalıcı santral venöz portların nasıl takıldığı ve bakımı, daha sonradan çıkabilecek komplikasyonlar açısından çok önemlidir. Kanser hastalarına çok yaygın olarak uygulanmaya başlanan venöz portların deneyimli kişilerce takılması ve port bakımının düzenli ve iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Port kateter kullanımına bağlı en sık görülen komplikasyonlar; kateter tıkanıklığı, infeksiyon, venöz tromboz ve ekstravazasyondur. Bu olguyu nadir görülen pulmoner port komplikasyonu olması sebebiyle sunduk.
Anahtar Kelimeler: Santral venöz portlar, venöz port komplikasyonları, kanser hastaları.
SUMMARY
A rare complication of port catheter
Nesrin KIRAL, Gülşen SARAÇ, Tuğba YÜKSEL, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN

Clinic of Chest Diseases, Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
Central venous ports are used in long term therapies of cancer patients. The insertion technique and maintenance of central venous ports is very important to avoid catheter associated complications. Widely used central venous ports in cancer patients should be periodically maintained and evaluated by expert physicias. The most frequent complications of central venous ports are catheter obstruction, infection, venous thrombosis and extravasation. In this paper, a rare intrapulmoner catheter dislocation is presented.
Key Words: Central venous catheter, venous port complications, cancer patients.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Nesrin KIRAL,
Kocayol Caddesi Kozyatağı Mahallesi
Atılım Sitesi No: 39 Daire: 30
Kozyatağı/Kadıköy, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: drnesrinkiral@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır