Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Disfoni ve göğüs ağrısı semptomları ile kendini gösteren pnömomediastinum olgusu
Tyler MORK1, Gökhan M. MUTLU2, Tomasz J. KUZNIAR3

1 Northshore Üniversitesi Healthsystem, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Evanston, II, Amerika Birleşik Devletleri,
2 Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Bölümü, Chicago, II,
  Amerika Birleşik Devletleri,
3 Northshore Üniversitesi Healthsystem, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Bölümü, Evanston, II,
  Amerika Birleşik Devletleri.
ÖZET
Spontane pnömomediastinum (SPM) seyrek görülen ve mediastinal boşluğa havanın herhangi bir travma veya medikal girişime bağlı olmadan girmesiyle karakterize ve genelde selim olarak bilinen bir durumdur. Burada disfoni ve göğüs ağrısı ana şikayetleri ile acil servise başvuran 25 yaşında bir kadın hastayı anlatıyoruz. Yapılan boyun grafisi ve göğüs bilgisayarlı tomografisi pnömomediastinumu gösterdi. Destekleyici tedavi ile hasta tamamen iyileşti. Bu olgu sunumunda, göğüs ağrısı ile konuşma sesindeki değişikliklerin bir arada bulunmasının ayırıcı tanısını ve SPM'nin klinik tanısındaki rolünü tartıştık.
Anahtar Kelimeler: Pnömomediastinum, disfoni, esrar.
SUMMARY
Dysphonia and chest pain as presenting symptoms of pneumomediastinum
Tyler MORK1, Gökhan M. MUTLU2, Tomasz J. KUZNIAR3

1 Department of Medicine, Northshore University Healthsystem, Evanston, Il, United States of America,   
2 Division of Chest Diseases and Intensive Care Medicine, Feinberg Medical School of Northwestern University,
  Chicago, Il, United States of America,
3 Department  of Chest Diseases and Intensive Care Medicine, Northshore University Healthsystem, Evanston, Il,
  United States of America.
Spontaneous pneumomediastinum (SPM) is a rare but generally benign condition characterized by the presence of free air in the mediastinal space that is unrelated to trauma or medical procedure. We describe a case of a 25-years-old woman who presented to the emergency room with a chief complaint of dysphonia, and chest pain. An X-ray of the neck and computed tomography of the chest were performed and showed findings consistent with a pneumomediastinum. Supportive treatment led to an uneventful recovery. We discuss the differential diagnosis of the co-existing chest pain and dysphonia in the diagnosis of SPM.
Key Words: Pneumomediastinum, dysphonia, marijuana.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Tomasz J. KUZNIAR,
2650 Ridge Avenue, Suite 5301
60201 EVANSTON - UNITED STATES OF AMERICA
e-mail: bucior@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır