Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hemorajik komplikasyon gelişen desendan nekrotizan mediastinitin başarılı tedavisi
Rahim MAHMODLOU1, Rahman ABBASIVASH2

1 Urmia Üniversitesi, Emam Hastanesi, Genel ve Göğüs Cerrahisi Bölümü, Urmia, İran,
2 Emam Hastanesi, Anestezi Bölümü, Urmia, İran.
ÖZET
Desendan nekrotizan mediastinit boyundan başlayıp mediastene yayılan nadir ve ölümcül bir mediasten infeksiyonudur. Hastanın kurtarılmasını sağlayan anahtar noktalar erken tanı, agresif drenaj ve komplikasyonların dikkatli bir şekilde tedavisidir. Odontojenik kökenli, hemorajik komplikasyon gelişen ve başarılı bir şekilde tedavi edilen desendan nekrotizan mediastinit olgusunu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Mediastinit, nekrotizan, odontojenik.
SUMMARY
Successful treatment of descending necrotizing mediastinitis with hemorrhagic complication
Rahim MAHMODLOU1, Rahman ABBASIVASH2

1 Department of General and Thoracic Surgery, Emam Hospital, Urmia University of Medical Sciences,
  Urmia, Iran,
2 Department of Anesthesiology, Emam Hospital, Urmia, Iran.
Descending necrotizing mediastinitis is a rare and fatal infection of mediastinum that begins in the neck and spreads to the mediastinum. The key points of patient salvage are early diagnosis, aggressive drainage, and meticulous handling of complications. We present a case of descending necrotizing mediastinitis with odontogenic origin and with hemorrhagic complication that successfully treated.
Key Words: Mediastinitis, necrotizing, odontogenic.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Rahman ABBASIVASH,
Department of Anesthesiology, Emam Hospital,
URMIA - IRAN
e-mail: rabbasivash@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır