Türkçe       English

<< Geri Yazdır
GARD Türkiye ulusal kontrol programının diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar
programlarıyla entegrasyonu
Yorgancıoğlu A1, Yardım N2, Ergün P1, Karlıkaya C1, Kocabaş A1, Mungan D1, Yıldız F1,
Akdağ R3, Keskinkılıç B2, Bingöl Karakoç G4, Köktürk N1, Özacar R1, Saçkesen C4,
Yüksel H1, Akçay S1, Altan P2, Altunsu T2, Arpacı N2, Aytaç B2, Çakır B2, Çoban ÇS2,
Göktaş E2, Gündoğan A2, Kakillioğlu T2, Kosdak M2, Tugay D2, Khaltaev N5, Cruz A6,
Bateman E7, Baena Cagnani C8, Dahl R9, Bousquet J10

1Turkish Thoracic Society, 2Turkish Ministry of Health, 3Turkish Minister of Health, 4Turkish Society of National Allergy and Clinical Immunology, 5WHO/GARD Secretariat, Geneva, Switzerland, 6Federal University of Bahia School of Medicine, Brazil, 7Health Sciences Faculty, University of Cape Town, South Africa, GARD Executive, 8World Allergy Organization (WAO) and Catholic University of Cordoba, Argentina, GARD Executive, 9Aarhus University Hospital, Denmark, GARD Executive, 10University Hospital and INSERM, Hopital Arnaud de Villeneuve, Montpellier, France, GARD Chair.
ÖZET
Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için,  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu hastalıklara ve risk faktörlerine yönelik koordine,  kapsamlı  ve kanıta dayalı girişim ve stratejilerin desteklenmesi amacıyla bir eylem planı hazırlanmıştır. "Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD)" etkinlikleri de 40 ülkede sürmekte olup, 11 ülkede entegre eylem planı  çalışmaları yapılmaktadır. GARD Türkiye projesinde de T.C. Sağlık Bakanlığı kronik hava yolu hastalıklarını önleme ve kontrol programını diğer bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrol programlarıyla entegre etmektedir. Bu yazıda GARD Türkiye projesinin diğer ulusal kontrol programlarıyla entegrasyonu özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: DSÖ, GARD, kronik solunum hastalıklarına karşı küresel birleşim, GARD Türkiye,  bulaşıcı olmayan hastalıklar, kronik hava yolu hastalığı, astım, KOAH, entegrasyon.
ABSTRACT
Integration of GARD Turkey national program with other non-communicable diseases plans in Turkey
Yorgancıoğlu A1, Yardım N2, Ergün P1, Karlıkaya C1, Kocabaş A1, Mungan D1, Yıldız F1,
Akdağ R3, Keskinkılıç B2, Bingöl Karakoç G4, Köktürk N1, Özacar R1, Saçkesen C4,
Yüksel H1, Akçay S1, Altan P2, Altunsu T2, Arpacı N2, Aytaç B2, Çakır B2, Çoban ÇS2,
Göktaş E2, Gündoğan A2, Kakillioğlu T2, Kosdak M2, Tugay D2, Khaltaev N5, Cruz A6,
Bateman E7, Baena Cagnani C8, Dahl R9, Bousquet J10

1Turkish Thoracic Society, 2Turkish Ministry of Health, 3Turkish Minister of Health, 4Turkish Society of National Allergy and Clinical Immunology, 5WHO/GARD Secretariat, Geneva, Switzerland, 6Federal University of Bahia School of Medicine, Brazil, 7Health Sciences Faculty, University of Cape Town, South Africa, GARD Executive, 8World Allergy Organization (WAO) and Catholic University of Cordoba, Argentina, GARD Executive, 9Aarhus University Hospital, Denmark, GARD Executive, 10University Hospital and INSERM, Hopital Arnaud de Villeneuve, Montpellier, France, GARD Chair.
For the prevention and control of non-communicable diseases (NCD), an action plan on NCDs is intended to support coordinated, comprehensive and integrated implementation of strategies and evidence-based interventions across individual diseases and risk factors, especially at the national and regional levels by World Health Organization (WHO). The Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD) is making every  attempt to align with WHO's non-communicable diseases action plan. GARD activities have been commenced in over 40 countries and in 11 countries an integrated NCD action plan is being prepared or has already been initiated. This integrated approach of GARD has also targeted to GARD Turkey project.  The Turkish Ministry of Health has decided to apply this national control program in conformity with other NCD action plans. This article is intended to summarize these integration efforts of GARD Turkey (the National Control Program on Chronic Airway Diseases) with other NCD national programs.
Key Words: WHO, GARD, Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases, GARD Turkey, non-communicable diseases, chronic airway disease, asthma, COPD, integration.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Arzu YORGANCIOĞLU,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
MANİSA - TURKEY
e-mail: arzuyo@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır