Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2396
Pleural multicystic mesothelial proliferation that presented with hemothorax

Hemotoraksla başvuran plevral multikistik mezotelyal proliferasyon olgusu

Ekrem ŞENTÜRK1, Salih ÇOKPINAR1, Serdar ŞEN1, İbrahim METEOĞLU2


1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın,

2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın.

ÖZET

Hemotoraksla başvuran plevral multikistik mezotelyal proliferasyon olgusu

Plevral multikistik mezotelyal proliferasyon çok nadir bir serozal patolojidir. Bu yazıda dispne ve göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran ve hemotoraksla prezente plevral multikistik mezotelyal proliferasyon olgusunu paylaşmak istedik. Literatürde plevral multikistik mezotelyal proliferasyon tanımlanan bir olgu bildirilmiştir. Plevral multikistik mezotelyal proliferasyon nadir bir benign patoloji olsa da hemotoraks gibi yaşamsal komplikasyonlara neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Plevral neoplazm, mezotelyal proliferasyon, hemotoraks.

SUMMARY

Pleural multicystic mesothelial proliferation that presented with hemothorax

Ekrem ŞENTÜRK1, Salih ÇOKPINAR1, Serdar ŞEN1, İbrahim METEOĞLU2


1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey,

2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey.

Pleural multicystic mesothelial proliferation is a very rare serosal pathology. In this paper, we share a pleural multicystic mesothelial proliferation case arrives the emergency service with sudden chest pain and dyspnea complaint that presented with hemothorax complication. In the literature, there is only one pleural multicystic mesothelial proliferation issue that is determined by coincidence. Even though being a rare benign pathology; pleural multicystic mesothelial proliferation can cause some vital complications as a hemothorax.

Key Words: Pleural neoplasms, mesothelial proliferation, hemothorax.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 47-49 • doi: 10.5578/tt.2396

Geliş Tarihi/Received: 13/11/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/01/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ekrem ŞENTÜRK,

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,

09100 AYDIN - TURKEY

e-mail: ekremsenturk@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır