Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1897
Acute isoniazid intoxication: an uncommon cause of convulsion, coma and acidosis

Akut izoniazid intoksikasyonu: konvülziyon, koma ve asidozun nadir bir nedeni

Sinan UZMAN, Tümay ULUDAĞ YANARAL, Mehmet TOPTAŞ, Alparslan KOÇ, Aytül TAŞ, Gülşen BİCAN


SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul.

ÖZET

Akut izoniazid intoksikasyonu: konvülziyon, koma ve asidozun nadir bir nedeni

Yaygın kullanımına rağmen, izoniazidin intihar amaçlı alımı Türkiye'de nadir görülen bir durumdur. Konvülziyon, koma ve metabolik asidoz ile kendini gösteren alkol alımıyla birlikte olan bir akut izoniazid zehirlenmesi olgusu sunduk. Hasta intravenöz piridoksin uygulamasıyla başarılı bir şekilde tedavi edildi. Erken tanı ve yoğun bakım ünitesinde uygun tedavi akut izoniazid intoksikasyonu olan hastalarda mortalitenin önlenmesinde çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akut izoniazid intoksikasyonu, piridoksin, konvülziyon, metabolik asidoz, koma.

SUMMARY

Acute isoniazid intoxication: an uncommon cause of convulzion, coma and acidosis

Sinan UZMAN, Tümay ULUDAĞ YANARAL, Mehmet TOPTAŞ, Alparslan KOÇ, Aytül TAŞ, Gülşen BİCAN


Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.   

Despite the widespread use, suicidal ingestion of isoniazid is a rare condition in Turkey. We reported a case of acute isoniazid intoxication associated with alcohol intake presenting with convulsion, coma and metabolic acidosis. The patient was treated successfully with intravenous pyridoxine administration. Early recognation and appropriate treatment in the intensive care unit is very important to prevent mortality in patients with acute isoniazid toxicity.

Key Words: Acute isoniazid intoxication, pyridoxine, convulsions, metabolic acidosis, coma.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 50-53 • doi: 10.5578/tt.1897

Geliş Tarihi/Received: 09/12/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/02/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Sinan UZMAN,

SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

Fatih, İSTANBUL - TURKEY

e-mail: drsinanuzman@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır