Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2449
Thoracic empyema due to bacterial translocation in acute appendicitis

Akut apandisitte bakteriyel translokasyona bağlı torasik ampiyem

Arif Osman TOKAT1, Sezgin KARASU1, Aziz Mutlu BARLAS2, Yusuf Akif AKGÜN2


1 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara,

2 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, Ankara.

ÖZET

Akut apandisitte bakteriyel translokasyona bağlı torasik ampiyem

Apandisit ve torasik ampiyeme birlikte seyrek rastlanır. Burada nonperfore apandisit nedeniyle opere edilen bir hastada, bakteriyel translokasyona bağlı gelişen torasik ampiyem sunulmaktadır. Hastada ampiyem, klinik ve radyolojik olarak postoperatif üçüncü gün saptandı. Tüp torakostomi ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Tüm bu tedaviye rağmen, semptomlar ilerledi ve abdominal ultrasonografide karın içinde multiloküler apse odaları geliştiği saptandı. Karın içindeki apseler nonvasküler girişimsel radyolojik tekniklerle boşaltıldı. İnanıyoruz ki, bu olguda torasik ampiyem ve karında multipl apse gelişiminin eş zamanlı olmasının nedeni bakteriyel translokasyondur.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, torasik ampiyem, bakteriyel translokasyon.

SUMMARY

Thoracic empyema due to bacterial translocation in acute appendicitis

Arif Osman TOKAT1, Sezgin KARASU1, Aziz Mutlu BARLAS2, Yusuf Akif AKGÜN2


1 Clinic of Chest Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,

2 Clinic of 2nd General Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Appendicitis and thoracic empyema are rarely presented together. Herein, we present a thoracic empyema due to bacterial translocation in a patient, after she underwent appendicectomy for nonperforated acute appendicitis. Postoperative third day, thoracic empyema was revealed clinically and radiologically. Tube thoracostomy and antibiotherapy were performed. Despite all these therapy, her symptoms went on, and abdominal ultrasonography revealed multilocular collections and formations of abscess in the abdomen. All abscesses were drained by nonvascular interventional radiologic methods. We believe that simultaneous occurence of thoracic empyema and formations of abscess were occured due to bacterial translocation.

Key Words: Appendicitis, thoracic empyema, bacterial translocation.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 54-56 • doi: 10.5578/tt.2449

Geliş Tarihi/Received: 27/11/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/02/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Arif Osman Tokat,

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Cerrahisi Kliniği,

Cebeci, Dörtyol, ANKARA - TURKEY

e-mail: aostokat@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır