Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4874
MikroRNA'lar ve akciğer kanseri

MikroRNA'lar ve akciğer kanseri

Ayşe Gül ZAMANİ1, Adil ZAMANİ2


1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Konya,

2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, GöğüsHastalıkları Anabilim Dalı, Konya.

ÖZET

MikroRNA'lar ve akciğer kanseri

MikroRNA'lar, mRNA'larla hibridize olarak translasyon inhibisyonu ya da mRNA yıkılımına yol açan kodlama yapmayan RNA'lardır. Kanserde değişen miRNA ekspresyonu tümör tanısında, hastalığa özgü prognozun ve tedaviye yanıtın moleküler biyomarkırları olarak kullanılabilir. Ayrıca, miRNA'lar gen tedavisinde özgül hedefler olarak seçilebilir. Bu derlemede, miRNA'ların akciğer kanserindeki rolü ve yeni gelişmeler özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, mikroRNA, onkojen, tümör baskılayıcı, biyomarkır.

SUMMARY

MicroRNAs and lung cancer

Ayşe Gül ZAMANİ1, Adil ZAMANİ2


1 Department of Medical Genetic, Faculty of Meram Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Meram Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.

MicroRNAs (miRNAs) are a class of non-coding RNAs that hybridize to mRNAs and induce either translation repression or mRNA cleavage. Patterns of altered miRNA expression in cancer may work as molecular biomarkers for tumor diagnosis, prognosis of disease-specific outcomes, and prediction of therapeutic responses. In addition, miRNAs can serve as specific targets for gene therapies. This review summarizes the current knowledge of miRNAs and their roles in lung cancer.

Key Words: Lung cancer, microRNA, oncogene, tumour suppressor, biomarker.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 57-62 • doi: 10.5578/tt.4874

Geliş Tarihi/Received: 09/02/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/02/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ayşe Gül ZAMANİ,

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Meram Tıp Fakültesi,

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı,

KONYA - TURKEY

e-mail: agzamani@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır