Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3577
CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları

CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları

Nejat ALTINTAŞ1, Hikmet FIRAT2


1 UPMC Montefiore Hastanesi, Solunum Allerji ve Yoğun Bakım Bölümü, Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri,

2 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara.

ÖZET

CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları

CPAP tedavisi obstrüktif uyku apne sendromu tedavisinde ve obstrüktif uyku apne sendromuna bağlı komplikasyonları önlemede çok önemli bir yer tutar ve hastalar tarafından kullanılmadığı takdirde uyku apne teşhisinin de hiçbir anlamı kalmaz. Bu yazıda CPAP kullanan hastaların uyum konusunda karşılaştıkları sorunlar ve çözümler konusunda mesleki hayatlarında bu tür hastalarla sık karşılaşan hekimleri bilgilendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, uyumda yaşanılan sorunlar; tedavi metodu, hastaların demografik özellikleri, hastalığın ciddiyeti, klostrofobi, hasta, aile, hekim, sağlık çalışanları alt ana başlıkları altında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: CPAP, CPAP uyum problemleri.

SUMMARY

Adherence problems during CPAP usage and solutions

Nejat ALTINTAŞ1, Hikmet FIRAT2


1 Department of Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine, UPMC Montefiore Hospital, Pittsburgh,

United States of America,

2 Clinic of Chest Diseases, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

CPAP treatment has a great importance in the treatment of obstructive sleep apnea syndrome and preventing complications due to obstructive sleep apnea syndrome however if it is not used by the patients, there is no point to diagnose obstructive sleep apnea syndrome. In this review, we wanted to inform the physicians who meet with this kind of patients often in their daily practice about the compliance problems in patients who use CPAP and solution ways. That is why we presented compliance problems in subtitles such as treatment modalities, demographic properties of patients, severity of disease, clostrophobia, patient, physician, healthcare profesional.

Key Words: CPAP, CPAP compliance.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 63-70 • doi: 10.5578/tt.3577

Geliş Tarihi/Received: 20/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27/03/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Hikmet FIRAT,

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: hikfirat@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır