Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3773
Chitinases and lung diseases

Kitinazlar ve akciğer hastalıkları

Serap DURU, Melike YÜCEEGE, Sadık ARDIÇ


SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara.

ÖZET

Kitinazlar ve akciğer hastalıkları

İnsan vücudunda kitin olmamasına rağmen kitin ve kitinin bazı yapay substratlarını hidroliz eden kitinaz enzimleri eksprese edilmektedir.  Kitinazların insandaki patofizyolojik fonksiyonları tam olarak bilinmemektedir. Son kanıtlar kitinazların immün yanıt ve inflamatuvar sistemde rol aldığını göstermektedir. Bu derlemede, kitinazların akciğer hastalıklarındaki rolünü literatür bilgileri eşliğinde tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Kitinazlar, akciğer, immünite.

SUMMARY

Chitinases and lung diseases

SERAP DURU, Melike YÜCEEGE, Sadık ARDIÇ


Clinic of Chest Diseases, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Chitinase enzymes that hydrolize chitin and some articficial substrates are expressed in human despite lacking of the endogenous chitin within the body. Chitinases phatophysiological functions within human are not fully known. Recent evidence revealed that chitinases may have role into some processes of immune responses and inflammatory system. In this review, we discuss the role of chitinases in lung diseases based on the available information from the literature.

Key Words: Chitinases, lung, immunity.

Tuberk Toraks 2013; 61(1): 71-75 • doi: 10.5578/tt.3773

Geliş Tarihi/Received: 19/05/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/06/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Serap DURU,

SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: akcalis@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır