Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6133
4207 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigara İçme Davranışları ve Pasif Maruziyet ile İlgili Değişikliklerin Saptanması

4207 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigara İçme Davranışları ve
Pasif Maruziyet ile İlgili Değişikliklerin Saptanması

Pakize Ayşe TURAN1, Gül ERGÖR2, Onur TURAN1, Sinem DOĞANAY2, Oğuz KILINÇ1


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

ÖZET

4207 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigara İçme Davranışları ve Pasif Maruziyet ile İlgili Değişikliklerin Saptanması

Giriş: Bu çalışmada; ülkemizde, 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren, 5727 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” sonrasında İzmir halkının yasa hakkındaki görüşleri, yasa sonrası sigara içme alışkanlıklarındaki değişimler ve yasanın çevresel tütün dumanı maruziyetine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: İzmir nüfusunu örnekleyeceği düşünülen toplam 600 hane Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, iki aşamalı sistematik küme örneklemesi yoluyla seçildi. Hanelerde 47 soruluk anket çalışması gerçekleştirildi.

Bulgular: Katılımcıların %53.7'si kadın, %46.3'ü erkek olup, yaş ortalaması 41.5 ± 15.6 idi. Altı yüz kişinin %98'i yasadan haberdardı; %91.5'i yasayı destekliyordu. Sigarayı bırakmış olanların %42'si yasayla bunu başarmıştı. Yasayla bırakma/azaltma nedenleri arasında en çok alan kısıtlanması, maddiyat ve pasif maruziyet yer almaktaydı. Sigara içmeyenlerin %35.1'i evde, %14.9'u araçta, %14.4'ü iş yerinde pasif maruziyete uğruyordu. Kişilerin yasa sonrasında içtikleri sigara sayısında, yasa öncesine göre ortalama 3.19 adet azalma olmuştu. Yasanın ihlal edilme oranı %32.3 iken, bu kişilerin sadece %21.3'ü uyarılmıştı. Yasayı destekleyenlerin %96.4'ü yasanın başarılı ve yeterli olduğunu düşünüyordu.

Sonuç: İzmir halkında sigarayı bırakmayı düşünenlerin bu kararlarında yasanın etkili olduğu gözlendi. Yasayla kamusal alanlarda çevresel tütün dumanı maruziyeti önemli oranda engellense de evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde pasif maruziyetin önüne geçilemediği bir gerçektir. Yasa ihlali gerçekleştirenlerin yeterince uyarılmaması dikkat çekicidir. Sonuç olarak, mevcut yasayla ülkemizde tütün bağımlılığı konusunda çok önemli adımlar atıldığı saptanmış olup, hem yasanın kapsamının genişletilmesi hem de yaptırımlarının uygulanmasıyla çok daha olumlu gelişmeler gözlenebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Tütün yasası, pasif maruziyet

SUMMARY

The Changes in Smoking Related Behaviours and Second Hand Smoke after the Smoking Ban in Izmir

Introduction: The aim of the study is to determine the views about law, change of second hand smoke (SHS) quantity, people's smoking related behaviours after the publishment of law which prohibits use of tobacco products in closed public areas.

Materials and Methods: Questionnaire including 47 questions was performed to 600 people, who were selected by Turkey Statistics Instutition to present population of Izmir.

Results: 53.7% of participants were female and 46.3% was male; the mean age was 41.5 ± 15.6. 98% of all participants were aware of the law and 91.5% of them were supporting it. 42% of participants who succeeded in quitting had managed it after the ban. Restriction of areas, rise of prices and effects of SHS were the most popular reasons of reducing/quitting smoking after the law. Non-smokers were exposed to SHS at homes; 35.1%, at vehicles: 14.9%, at work places: 14.4%. The number of smoking cigarettes was reduced by 3.19 cigarettes/day. The rate of violation of the ban was 32.3%; only 21.3% of violators were warned. 96.4% of law supporters found law successful and sufficient.

Conclusion: A big amount of participants thinks about quitting in Izmir; law is thought to have important effect on this decision. SHS has reduced mostly in public areas with ban, but law must be enlarged to prevent SHS at private areas such as houses, vehicles and workplaces. As a result; the ban encouraged smokers to quit and reduced SHS at public areas. We believe that paying more attention for law sanction and extending the borders of law and reviewing the ban, will make our country more smoke free from now.

Key words: Smoking ban, second hand smoke

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Pakize Ayşe TURAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Balçova, İZMİR - TURKEY

e-mail: onurtura@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır