Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7154
Ağır Astım Tedavisi: Uzman Görüşü

Ağır Astım Tedavisi: Uzman Görüşü

Haluk TÜRKTAŞ1, Sevim BAVBEK2, Gülfem ÇELİK2, Tunçalp DEMİR3, Bilun GEMİCİOĞLU3, Hakan GÜNEN4,
Esen KIYAN5, Dilşad MUNGAN2, İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN1, Mehmet POLATLI6, Sevgi SARYAL7,
Abdullah SAYINER8, Elif ŞEN7, Nurhayat YILDIRIM3, Füsun YILDIZ9, Arzu YORGANCIOĞLU10


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji Allerji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Division of Immunology Allergy, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

4 Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

4 Clinic of Chest Diseases, Ministry of Health Sureyyapasa Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

5 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

6 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

7 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

7 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

8 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

8 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

9 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

9 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

10 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

10 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

ÖZET

Ağır Astım Tedavisi: Uzman Görüşü

Ağır astım tüm astımlı hasta popülasyonunun yaklaşık %10'unu oluşturur. Astım kontrolünün sorun olduğu bu grup hastalarda acil servis başvuruları, hastane yatışları, iş-güç kayıpları yüksek oranlarda görülür. Dolayısıyla tedavi maliyetleri çok yüksektir ve tüm astım maliyetinin %50'si bu grup için harcanmaktadır. Genellikle yüksek doz inhaler steroid ve uzun etkili beta-2 agonist kombinasyonu ile kontrol altına alınamayan bu grup hastalarda farklı tedavi seçenekleri denenmektedir. Bu kısa raporda güncel literatür verileri derlenerek standart tedaviye dirençli ağır astımlı hastalarda tedavi seçenekleri ülkemiz koşulları da göz önüne alınarak tartışılmış ve günlük klinik pratik için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Ağır astım; tedaviye dirençli astım; uzman görüşü

SUMMARY

Treatment of Severe Asthma: Expert Opinion

Severe asthmatics account 10% of the all asthmatic population. Those asthmatics whose disease is inadequately controlled account for up to half of the cost for asthma, because they have more emergency room visits, more hospital admission and greater absenteeism from work. New therapeutic options were tried in those patients whose asthma was uncontrolled with standart high dose inhaled corticosteroid and long acting beta-2 agonsit combination therapy. In this paper taking into account the conditions of our country, current literature was reviewed and treatment options was discussed and graded recommendations are made for daily clinical practice in patients with severe treatment-refractory asthma.

Key words: Severe asthma; treatment-refractory; expert opinion

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Haluk TÜRKTAŞ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Beşevler, ANKARA-TURKEY

e-mail: halukturktas@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır