Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6810
Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU1, Asiye KANBAY2, Oğuz KÖKTÜRK3


1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

2 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Istanbul Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

ÖZET

Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Santral uyku apne sendromu (central sleep apnea syndrome, CSAS); solunum merkezinden kaynaklanan solunum dürtüsünün azalması veya kaybolması sonucu uykuda solunum durmasıyla karakterize bir hastalık tablosudur. Uyku bozuklukları merkezine başvuran olguların %5'inden azında görülmekle birlikte, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, santral sinir sistemi patolojilerinin varlığında CSAS görülme oranı artar. Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflamasının son versiyonunda (International Classification of Sleep Disorders, ICSD-2) altı başlıkta toplanmış olan CSAS'ın tedavisi, her bir CSAS tipi için ayrıcalık gösterir. Bu derlemede CSAS tedavi yaklaşımlarının güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Santral uyku apne sendromu, Cheyne-stokes solunumu, adaptif servo ventilasyon

SUMMARY

The Treatment of Central Sleep-apnea Syndrome, Updated Information, and Review of the Literature

Central sleep-apnea syndrome (CSAS) is a disease state characterized by respiratory arrest as a result of decrease or lack of respiratory drive originating from respiratory center. Although it is seen in less than 5% of the casses who consult to the sleep disorders center, incidence of CSAS increases in the presence of congestive heart and/or renal failure, and central nervous system abnormalities. Treatment of CSAS which has been analyzed under six headings in the last version of International Classification of Sleep Disorders (ICSD-2), differs among each type of CSAS. In this review, our aim is to analyze treatment alternatives for CSAS in the light of currently updated information.

Key words: Central sleep apnea syndrome, cheyne-stokes respiration, adaptive servo ventilation

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

TOKAT - TURKEY

e-mail: handaninonu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır