Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8493

Ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda nöromusküler elektriksel stimülasyonu ve
endurans eğitim etkinliğinin karşılaştırılması

Dicle KAYMAZ1, Pınar ERGÜN2, Ebru DEMİRCİ1, Neşe DEMİR1


1 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pulmoner Rehabilitasyon ve

Evde Sağlık Hizmet Sunum Merkezi, Ankara, Türkiye

1 Department of Pulmonary Rehabilitation and Home Care Center, Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and

Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları, Kars, Türkiye

2 Department of Pulmonary Medicine, Kafkas University School of Medicine, Kars, Turkey

ÖZET

Ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda nöromusküler elektriksel stimülasyonu ve endurans eğitim etkinliğinin karşılaştırılması

Giriş: Ciddi hastalık ve kas disfonksiyonu nedeniyle egzersiz eğitimine aktif katılamayan KOAH'lı olgularda periferik kasların elektriksel stimülasyonu bir tedavi stratejisi olarak pulmoner rehabilitasyon (PR) programlarında başarıyla kullanılabilecek metodtur.

Materyal ve Metod: Nonrandomize kontrollü gözlemsel çalışmaya ileri evre KOAH'ı olan 50 olgu alındı. Olguların 27'sine endurans eğitimi, 23'üne ise nöromusküler elektriksel stimülasyon (NMES) uygulanmak üzere iki gruba ayrıldılar. PR programı öncesi ve sonrasında olguların nefes darlığı MRC ile, egzersiz kapasitesi artan hızda mekik yürüme testi (AHMYT) ile, periferik kas gücü manuel kas testi ile yaşam kalitesi SGRQ anketi ile, psikolojik durumları HAD skalası ile vücut kompozisyonu ise bioelektriksel impedans yöntemi ile değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grupta da pulmoner rehabilitasyon programı sonrası MRC'de azalma (p< 0.001) AHMYT mesafesi ve endurans süresinde artış (p< 0.001) saptanırken, endurans eğitimi uygulanan grupta SGRQ anketinin tüm alt başlıklarında ve HAD skorlarında azalma, NMES uygulanan grupta ise SGRQ anketinin semptom skoru hariç diğer tüm alt başlıklarında ve total skorunda, HAD skorlarında iyileşme saptandı. PR programı sonrası NMES ve endurans eğitim etkinlikleri arasında tüm parametrelerdeki kazanımların benzer düzeylerde olduğu görüldü.

Sonuç: İleri evre KOAH'da nöromusküler elektriksel stimülasyon PR programlarında periferik kas eğitiminde kullanılabilecek etkin bir yaklaşımdır.

Anahtar kelimeler: KOAH, dispne, pulmoner rehabilitasyon

SUMMARY

Comparison of the effects of neuromuscular electrical stimulation and endurance training in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease

Introduction: In severely disabled patients who are not capable of following formal pulmonary rehabilitation (PR) and/or tolerating higher training intensities, neuromuscular electrical stimulation (NMES) has been successfully utilized as a localized training method.

Materials and Methods: In this non-randomized controlled observational study 50 patients with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), who were allocated into two groups. Endurance training group (ET) (n= 27) and NMES group (n= 23). To compare the effects of NMES and ET on health-related quality of life (HRQOL), exercise capacity, muscle strength, dyspnea, psychological status, and body composition in patients with severe COPD. Before and after PR program, the study parameters were assessed using the Medical Research Council (MRC) scale, incremental and endurance shuttle walking tests (ISWT, ESWT), manual muscle testing (MMT), the St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ), bioelectrical impedance analysis, and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Results: After the PR program, walking distance and endurance time significantly increased in both groups (p< 0.001 for each), whereas the MRC scores of both groups significantly decreased (p< 0.001 for each). In the ET group, significant decreases were noted in all domains of SGRQ and HADS. In the NMES group, significant improvements were observed in the HADS scores and in all SGRQ domain except symptom domain. No significant differences were observed between the NMES and ET groups regarding the changes from baseline to after PR program in walking distance (p= 0.140), endurance time (p= 0.376), the MRC (p= 0.540), HRQOL (p> 0.05) and HADS (p> 0.05) scores, body-mass index (BMI) (p= 0.49), fat-free mass (FFM) (p= 0.50) and fat-free mass index (FFMI) (p= 0.94).

Conclusion: NMES can be used as an effective treatment strategy in PR programs for peripheral muscle training in patients with severe COPD.

Key words: COPD, dyspnea, pulmonary rehabilitation

Geliş Tarihi/Received: 09.07.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.12.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Dicle KAYMAZ

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Pulmoner Rehabilitasyon ve

Evde Sağlık Hizmet Sunum Merkezi,

ANKARA - TURKEY

e-mail: dicleyilmaz@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır