Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8378

Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda perioperatif değerlendirme

Mustafa ÇÖRTÜK1, Kemal KİRAZ2, Abdurrahman SÖNMEZLER3, Selahattin AKYOL4


1 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bölümü, Adana, Türkiye

1 Department of Pulmonology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bölümü, Antalya, Türkiye

2 Department of Pulmonology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

3 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Adana, Türkiye

3 Department of Neurology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

4 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adana, Türkiye

4 Department of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

ÖZET

Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda perioperatif değerlendirme

Obstrüktif uyku apne sendromu son yıllarda daha sık tanı koyulan ve önemi giderek daha iyi anlaşılan yaygın bir sağlık problemidir. Bu sendroma sıklıkla obezite eşlik eder. Obstrüktif uyku apne sendromunda hipoksi ve bazen de ek olarak hiperkarbi olduğu, yine bu hasta grubunda kardiyovasküler problemlerin diğer kişilere göre daha sık olduğu bilinmektedir. İnvaziv işlemler sırasında hastaya uygulanan anestezik maddeler ve analjezi için kullanılan bazı ilaçlar obstrüktif uyku apne sendromunda bahsi geçen bu hipoksi ve kardiyovasküler problemlerin artmasına neden olabilir. Bu derleme sağlık kuruluşlarına ulaşımın ve dolayısıyla cerrahi uygulamaların sayısının arttığı günümüzde bu hasta grubunda anestezi öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler ve yaklaşım konusunda klinisyenlere yardımcı olabileceği düşüncesi ile hazırlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Uyku apne sendromları, anestezi, perioperatif bakım

SUMMARY

Perioperative evaluation for the patients with obstructive sleep apnea syndrome

Obstructive sleep apnea syndrome, that has been more frequently diagnosed lately and whose importance has been gradually understood better, is a widespread health problem. This syndrome has been accompanied by obesity frequently. In the obstructive sleep apnea syndrome, it has been known that hypoxia and sometimes hypercarbia additionally has been observed, nevertheless cardiovascular problems have been observed more frequently in the aforementioned patient group in comparison with other individuals. Anesthetic substituents applied during the invasive operations and some medicine used for analgesia may cause the increase of the aforesaid hypoxia and cardiovascular problems in the obstructive sleep apnea syndrome. Nowadays, with the improvements in accessing to health agencies and consequently with the increase in the number of surgical applications, this review has been prepared with the thought of helping to clinicians about the approach and the pre-anesthetic and post-anesthetic precautions required to be taken within the mentioned patient group.

Key words: Sleep apnea syndromes, anesthesia, perioperative care

Geliş Tarihi/Received: 30.09.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07.10.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Mustafa ÇÖRTÜK

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bölümü,

ADANA - TURKEY

e-mail: mcortuk@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır