Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulse Oksimetre ve Ko-Oksimetre ile Ölçülen
Oksijen Saturasyon Değerlerinin Karşılaştırılması
Zeki YILDIRIM*, Cemal TUNCER**, Münire GÖKIRMAK*, H. Canan HASANOĞLU*,
İrfan BARUTÇU**, Hasan PEKDEMİR**

  *  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
ÖZET
Klinik pratikte kullanımı gün geçtikçe artan pulse oksimetrelerin (PO) oksijen saturasyonunu doğru olarak ölçüp ölçmediği zaman zaman tartışılmaktadır. Bu nedenle hastanemiz yoğun bakım ünitesinde kullanılan S&W Athena (İsveç) marka hasta başı monitöründen izlenen oksijen saturasyonunun doğruluğunu ölçmek amacı ile çalışmamız düzenlendi. Referans değer olarak Nova State Profile Ultra-C (USA) ko-oksimetre (KO) cihazı alındı. Çalışmada çeşitli tanılarla yoğun bakımda izlenen 116 hastanın (82 erkek, ortalama yaş: 58.8 ± 12.1, 34 kadın, ortalama yaş: 49.0 ± 13.4) radial arterinden alınan kan örneğinden KO ile yapılan kan gazı analizinde ortalama oksijen saturasyonu 96.7 ± 5.5 ve aynı anda hasta başı monitöründen okunan saturasyon oranı ortalaması ise 95.7 ± 5.8 olarak bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.001). Ancak klinik pratikte oksijen saturasyonu kritik sınırın altına inmedikçe %1'lik farkın ihmal edilebileceği ve oksijen saturasyonu %90'ın üzerinde olan hastalarda S&W Athena (İsveç) hasta başı monitörünün oksijen saturasyonunu doğru ölçtüğü sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Pulse oksimetre, ko-oksimetre, oksijen saturasyonu.
SUMMARY
Comparison of Oxygen Saturation by Pulse Oximetry and Co-Oximetry
There is a continuing debate on the accuracy of the oxygen saturation values measured by the pulse oximeters which are day by day, used more oftenly in clinical practice. Therefore we planned to measure the accuracy of the oxygen saturation values measured by the pulse oxymeters of the bed-side monitors (S&W Athena, Sweden) in intensive care units. Nova State Profile Ultra-C (USA) co-oxymeter was used as a reference. The mean oxygen saturation values of the 116 patients with various diagnoses (82 males with a mean age of 58.8 ± 12.1, 34 females with a mean age of 49.0 ± 13.4) observed on the bed-side monitor was 95.7 ± 5.8; while the simultaneous arterial blood gases taken from the radial arteries of the same group of patients revealed a mean oxygen saturation of 96.7 ± 5.5 by the co-oxymeter. The difference between the two values was statistically significant (p< 0.001). But since a difference of 1% in saturation values is not significant clinically, especially in patients having an oxygen saturation value above critical levels; we suggest that the pulse oxymeter of the bed-side monitors (S&W Athena, Sweden) measure the oxygen saturations accurately in patients with an oxygen saturation rate above 90%.
Key Words: Pulse oxymeter, co-oxymeter, oxygen saturation.
Yazışma Adresi:
Dr. Zeki YILDIRIM
Turgut Özal Tıp Merkezi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
44100, MALATYA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır