Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İstanbul Dispanserleri Çalışmalarının Yeni Akciğer Tüberkülozlu Olguların
Tanı-Tedavi ve Takip İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi
Turan KARAGÖZ*, Hülya ARDA*, Tülin ERBORAN**, Zeki KILIÇASLAN***, Emel ÇAĞLAR****,
A. Refik EREM*****

        *  SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi,
      **  Kadıköy Verem Savaş Dispanseri,
     ***  İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
   ****  Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi,
*****  İstanbul Verem Savaş Derneği, İSTANBUL
ÖZET
Verem savaş dispanserleri tüberküloz kontrol programının önemli bir birimidir. Ülkemizde bu ünitelerin çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili az yayın vardır. Biz bu çalışmamızda retrospektif olarak 18 İstanbul verem savaş dispanserinin 1995 yılında tedaviye aldığı tüm tüberküloz hastalarının dosyalarını gözden geçirerek yeni akciğer tüberkülozu olgularında dispanser çalışmalarının değerlendirme durumunu araştırmayı amaçladık. Toplam 4177 hastanın 2525'i yeni akciğer tüberküloz olgusu idi. Yeni akciğer tüberkülozlu olguların %70'inde tedavi hastanede başlamıştır. Hastaların %78.4'ünde balgamda BK muayenesi yapılmış %53.8 olguda BK müspetliği saptanmıştı. Tedavi başarı oranı %67.7 olarak belirlendi. Akıbeti meçhuller, işbirliği yapmayanlar %27.7'lik bir orana sahipti. Alınan sonuç orta derecede başarı olarak değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz.
SUMMARY
Evaluation of New Diagnosed Lung Tuberculosis Cases Monitored by Dispensaries of Istanbul in 1995
Dispensaries to combat tuberculosis are important units of tuberculosis control program. There are insufficient number of studies that evaluate the activities of these dispensaries. We retrospectively reviewed records of all tuberculosis patients who received treatment from 18 dispensaries of Istanbul in 1995 and evaluated the success of therapy in new diagnosed lung tuberculosis cases. Of overall 4177 patients, 2525 patients were diagnosed as new lung tuberculosis cases. Of these, treatment for tuberculosis were instituted in hospitals in 70.1% of cases. Sputum samples were collected for culture from 78.4% of patients, 53.8% of whom were found positive for tuberculosis. The rate of successfull therapy was calculated as 67.7%. Patients who were not available for follow-up or who did not display proper cooperation accounted for 27.7%. The overall success of outcome was considered moderate.
Key Words: Tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Turan KARAGÖZ
SSK Süreyyapaşa Göğüs,
Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi
İSTANBUL
[ PDF ]
<< Geri Yazdır