Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9167

Akciğer tüberkülozu temaslılarında hastalanma ve koruyucu tedavinin etkinliği

Bektaş KISA1, Nesrin SARIMURAT2, Sinem KOYMAN2, Şevket SAYICI3, Aylin BABALIK4, Zeki KILIÇASLAN5


1 Üsküdar Verem Savaş Dispanseri, İstanbul, Türkiye

1 Uskudar Tuberculosis Dyspanseries, Istanbul, Turkey

2 Şehremini Verem Savaş Dispanseri, İstanbul, Türkiye

2 Sehremini Tuberculosis Dyspanseries, Istanbul, Turkey

3 Güngören Verem Savaş Dispanseri, İstanbul, Türkiye

3 Gungoren Tuberculosis Dyspanseries, Istanbul, Turkey

4 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul, Türkiye

4 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

5 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Akciğer tüberkülozu temaslılarında hastalanma ve koruyucu tedavinin etkinliği

Giriş: Bu çalışmada İstanbul'da bulunan dört dispanserimizin 2005-2009 yıllarındaki akciğer tüberkülozu olgularının temaslı tarama sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Hastalar ve Metod: Bu dönemde tedavi edilen 1909 akciğer tüberkülozu olgusunun 7453 temaslısının 6114' ü en az bir kere kontrol edilmiş ve ortalama 2.9 yıl takip edilmişlerdi.

Bulgular: Bu takip süreci içinde tüm temaslılar içinde hasta bulunma oranı %2.46 (184/7453) bulundu, bu oran yayma pozitif olgu temaslıları içinde %3.05 (163/5335) iken, yayma (-) olgu temaslıları içinde %0.99 (21/2118) idi. On altı yaş altı çocuklarda PPD pozitif bulunma oranı yayma (+) olgu temaslıları içinde %33.3 (376/1126) iken, yayma (-) olgu temaslıları içinde %19.50 (71/364)bulundu. Bu yaş grubu yayma pozitif olgu temaslılarında hasta bulunma oranı %2.31 (32/1384), yayma (-) olgu temaslıları içinde ise %0.55 (3/536) idi. Yayma pozitif olgu temaslıları içinde 16-35 yaş arası olanlarda hasta çıkma oranı %4.34 (96/2207) iken bu oran 35 yaş üstü temaslılarda %2.06 (36/1744) bulundu. 16 yaş altı yayma (+) olgu temaslısı çocuklar içinde altıncı aydan sonra hasta bulunma oranı koruyucu tedavi alanlar içinde %0.65 (6/912) koruyucu tedavi almayanlar içinde ise %1.98 (9/455) bulundu. 16-35 yaş grubu yayma pozitif olgu temaslıları içinde bu oranlar sırasıyla %0 (0/330) ve %2.94 (54/1832), 36 yaş üstü temaslılar içinde ise %0 (0/215) ve %0.98 (15/1522) bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak yayma pozitif olgu temaslıları arasında hastalanma ve infekte olma riski yüksektir. Temaslıların koruyucu tedavisi hem çocuk yaş grubunda hem de, özellikle 15-35 yaş arasında olmak üzere, erişkinlerde de etkilidir.

Anahtar kelimeler: Akciğer tüberkülozu, temaslı taraması, balgam pozitifliği, profilaksi

SUMMARY

Tuberculosis screening and efficacy of prophylaxis in contacts of patients with pulmonary tuberculosis

Introduction: To evaluate tuberculosis screening and efficacy of prophylaxis in contacts of patients with pulmonary tuberculosis.

Patients and Methods: A total of 7453 contacts of 1909 patients with pulmonary tuberculosis treated at four tuberculosis dispensaries located in Istanbul, between 2005 and 2009 were included in this retrospective screening-based study. Data on demographics, smear positivity, PPD positivity, rate and onset of secondary tuberculosis and prophylaxis were recorded in contacts.

Results: Overall 184 (2.5%) secondary cases of tuberculosis were identified within a mean 2.9 (1-5) years of follow-up. The rate for secondary tuberculosis was 3.1% (163/5335) in smear positive and 1.0% (20/2118) in smear negative contacts. With and without prophylaxis rates for secondary tuberculosis after 6 months of index case was identified in 0.7% (6/912) and 2.0% (9/455) of contacts aged 0-15 years, in 0.9% (3/339) and 2.8% (51/1826) of contacts aged 16-35 years and in 0% (0/215) and 0.9% (14/1507) of contacts aged ≥ 36 years, respectively.

Conclusion: In conclusion, our findings indicate high risk of being infected and diseased in smear positive contacts along with efficacy of prophylactic therapy among contacts not only in the childhood but also in adults, particularly in contacts aged 16-35 years.

Key words: Pulmonary tuberculosis, contact investigation, smear positivity, prophylaxis

Geliş Tarihi/Received: 15.02.2015 • Kabul Edilis Tarihi/Accepted: 26.10.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Aylin BABALIK

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: aylinbabalik@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır