Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8936

β-HCG sektere eden küçük hücre dışı akciğer kanseri

Burcu CİRİT KOÇER1, Yurdanur ERDOĞAN1, Berna AKINCI ÖZYÜREK1, Sertaç BÜYÜKYAYLACI ÖZDEN1,
Funda DEMİRAĞ2


1 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Ankara, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Ankara Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

2 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2 Clinic of Pathology, Ankara Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

β-HCG sektere eden küçük hücre dışı akciğer kanseri

Küçük hücre dışı karsinomlarında paraneoplastik B-HCG salınımı nadiren bildirilmiştir. 43 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral multipl kitleler ve sağda plevral efüzyon saptandı. Pozitron emisyon tomografisinde kitle lezyonlarda ve mediastinal lenf nodlarında artmış FDG18 tutulumu görüldü. Serum β-HCG değeri yüksek olarak bulundu. Yapılan bronkoskopide endobronşiyal lezyon saptandı. Lezyondan alınan biyopsi örneğinin patolojik incelemesinde tanı ayrımı yapılamaması üzerine hastaya ikinci kez bronkoskopi yapıldı ve kriyobiyopsi alındı. Alınan örneğin patolojik incelemesi küçük hücreli dışı akciğer kanseri ile uyumlu geldi. Sonuç olarak olgu β-HCG sekrete eden küçük hücre dışı akciğer kanserlerinin nadir olması nedeni ile sunuldu.

Anahtar kelimeler: β-HCG, küçük hücre dışı akciğer kanseri, jinekomasti.

SUMMARY

β-HCG secretion by a non-small cell lung cancer: a case report

Paraneoplastic secretion of beta human chorionic gonadotropin (β-HCG) in non-small cell lung cancer (NSCLC) has been rarely reported. A 43-year old male patient was admitted with dyspnea and chest pain. Thorax computed tomography (CT) revealed bilateral multiple masses and pleural effusion at right hemithorax. Positron emission tomography (PET)-CT showed pathologic 18 FDG uptake at mass lesions and mediastinal lymph nodes. The serum β-HCG level was elevated. A bronchoscopy was performed and endobronchial lesion was observed. Since a definitive diagnosis was not achieved by pathologic examination of biopsy specimen, bronchoscopy was repeated and a sample was taken by cryobiopsy. The pathologic examination revealed non-small cell lung cancer.In conclusion, the case was presented because of extremely rare occurence of NSCLC secreting β-HCG.

Key words: β-HCG, non-small cell lung cancer, gynaecomastia

Geliş Tarihi/Received: 13.01.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04.02.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Burcu CİRİT KOÇER

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: drcirit@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır