Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8900

Çoklu pulmoner nodülün nadir sebebi; herediter hemorajik telenjiektazi

Şule KOŞAR1, Betül KIZILDAĞ2, Arzu CANAN3, Ozan KARATAĞ1, Uğur GÖNLÜGÜR4, Abdullah SARIYILDIRIM1


1 Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey

2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

2 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey

3 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

3 Clinic of Radiology, Antalya Ataturk State Hospital, Antalya, Turkey

4 Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey

ÖZET

Çoklu pulmoner nodülün nadir sebebi; herediter hemorajik telenjiektazi

Herediter hemorajik telenjiektazi diğer adıyla Rendu-Osler-Weber sendromu nadir görülen herediter bir hastalıktır. Tanısında rekürren epistaksis, telenjiektazi, visseral arteriyovenöz malformasyonların (AVM) ve aile öyküsünün varlığı önem taşımaktadır. AVM'ler karaciğer, beyin ya da akciğerde bulunabilir. ve kitleleri taklit edebilir. Radyolojik değerlendirme hastalığın tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle AVM saptanan hastalarda epistaksis ve aile öyküsünün varlğında radyologlar HHT tanısını akılda bulundurmalıdırlar. Bu yazıda, malignite şüphesiyle girişimsel radyolojiye biyopsi amacıyla gönderilen ve HHT'ye ikincil pulmoner AVM saptanan bir hastayı sunduk.

Anahtar kelimeler: Herediter hemorajik telenjiektazi, pulmoner arteriyovenöz malformasyon, bilgisayarlı tomografi

SUMMARY

An uncommon cause of multiple pulmonary nodules; hereditary hemorrhagic telangiectasia

Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT), or Rendu-Osler-Weber syndrome (ROWS) is a very rare hereditary disease. The diagnosis is based on the clinical findings such as recurrent epistaxis, telangiectases, visceral arteriovenous malformations (AVMs) and family history. AVMs are found in the liver, lung or brain and could mimick the masses of these organs. Radiologic evaluation plays a critical role during diagnostic and therapeutic management of ROWS. Hence, radiologists should be aware of the diagnosis of HHT in the patients with AVMs, history of epistaxis and family history. We report a patient with multiple pulmonary AVMs secondary to HHT who has referred to our interventional radiology department for computed tomography guided transthorasic lung biopsy procedure with suspicious of malignancy.

Key words: Hereditary hemorrhagic telangiectasia, pulmonary arteriovenous malformations, computed tomography

Geliş Tarihi/Received: 07.01.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21.01.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Betül KIZILDAĞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Radyoloji Anabilim Dalı,

KAHRAMANMARAŞ - TURKEY

e-mail: dr.betulkizildag@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır