Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9756

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda ekstrakorporeal karbondioksit uygulaması

Fulsen BOZKUŞ1, Bora BİLAL2, Hafize ÖKSÜZ2


1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey

2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

Kahramanmaraş, Türkiye

2 Department of Anaesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University,

Kahramanmaras, Turkey

ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda ekstrakorporeal karbondioksit uygulaması

KOAH hastalarının akut alevlenmelerinde, invaziv mekanik ventilasyon kullanımında mortalite oranı yüksektir. Biz bu olguda noninvaziv mekanik ventilasyonun yetersiz kaldığı durumda extracorporeal carbon dioxide removal (ECCO2R) sistemi ile invaziv mekanik ventilasyonu birlikte kulanarak solunumsal destek sağladık. Bu sistem kliniğimizde ilk kez uyguladığımız bir sistem olduğu için olgumuzu literatür eşliğinde sunmayı planladık.

Anahtar kelimeler: Ekstrakarporeal karbondioksit uygulaması, mekanik ventilasyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı

SUMMARY

Removal of extracorporeal carbon dioxide in chronic obstructive pulmonary disease patients

The use of invasive mechanical ventilation (IMV) procedures in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients suffering from episodes of acute exacerbation are associated with high rates of mortality. In this case study, we describe the use of a new device for extracorporeal carbon dioxide removal (ECCO2R) that can provide partial respiratory support for patients where noninvasive ventilation (NIV) proved insufficient. The case described in this manuscript represents the first clinical feasibility study for the Hemolung device, and was also the first use and application of the device at our department.

Key words: Extracorporeal carbon dioxide removal, mechanical ventilation, chronic obstructive pulmonary disease

Geliş Tarihi/Received: 26.05.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 22.06.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Fulsen BOZKUŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Kahramanmaraş - TURKEY

e-mail: fulsenbatmaz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır