Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10764

Noninvaziv mekanik ventilasyon sırasında sedasyon

Fatma YILDIRIM1, İskender KARA2, Ebru ORTAÇ ERSOY3


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Division of Intensive Care, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Division of Intensive Care, Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

3 Division of Intensive Care, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

ÖZET

Noninvaziv mekanik ventilasyon sırasında sedasyon

Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV), endotrakeal entübasyonla ilişkili yan etkileri ve komplikasyonları önleyebilen etkin bir  uygulamadır. NIMV'ye hastanın uyumu, NIMV başarısı için çok önemlidir. Ağrı veya rahatsızlık nedeniyle maske intoleransı ya da klostrofobi hastanın işlemi reddetmesine ve NIMV uygulamasının kesilmesine yol açabilir. Hastaların NIMV'ye adaptasyonunu artıracak tüm faktörler gözden geçirildikten sonra, NIVM'ye kooperasyonu ve/veya adaptasyonu zayıf olan hastalarda sedasyon uygulanması  başarı oranını artırmaktadır. Pilot çalışmalar; "bilinçli sedasyon" sağlamak için tek bir analjezik ve sedatif ajanın sürekli infüzyonunun solunum dürtüsü, solunum paterni ya da hemodinamiye önemli etkileri olmadan hasta konforunu artırdığını, ayrıca sedasyonun yanı sıra NIMV altında gaz değişimini iyileştirdiğini göstermektedir. NIMV sırasında sedasyon endikasyonlarını belirlemek, bu uygulamadan fayda görme olasılığı yüksek hastaların daha iyi seçiminin yapılması için daha geniş ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu derlemede NIMV sırasında sedasyonun endikasyonları, zamanlaması, kullanılacak sedatif ajanlar, sedasyon düzeyinin  değerlendirilmesi ve takibinin anlatılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Noinvaziv mekanik ventilasyon, sedasyon

SUMMARY

Sedation during noninvasive mechanical ventilation

Noninvasive mechanical ventilation (NIMV) is an effective technique that can avert side effects and complications associated with endotracheal intubation. The tolerance of NIMV is crucial for its success. Mask intolerance because of pain or discomfort, or claustrophobia, may lead the patient to refuse ongoing NIMV prompting its discontinuation. After considering all factors known to improve adaptation of the patients to NIMV, the implementation of sedation-based strategy to rescue patients with poor cooperation and/or adaptation to NIMV is remaining attaractive to enlarge its rate of success. Pilot studies suggest that continuous infusion of a single different sedative and analgesic agent titrated to obtain "conscious sedation" may decrease patient discomfort, with no significant effects on respiratory drive, respiratory pattern, or hemodynamic; in addition, gas exchange improve under NIMV plus sedation. Despite these encouraging findings, the level of the evidence in favor of a large application of sedation during NIMV is still limited and further larger and controlled trials are needed to clarify the indications of sedation during NIMV and better select the patients who are mostly likely to benefit from this practice. In this review, indications of sedation during NIMV, the timing, sedative drugs, the level of sedation as well as clinical studies on this subject have been summarized.

Key words: Noninvasive mechanical ventilation, sedation

Geliş Tarihi/Received: 24.12.2015 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25.02.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ebru ORTAÇ ERSOY

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi,

ANKARA - TURKEY

e-mail: ebru.ortac@hacettepe.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır