Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10267

KOAH tedavisinde yeni bronkodilatörler ve Kombinasyonları

Sibel GÜNAY1, Muzaffer SARIAYDIN2, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ3


1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyonkarahisar University, Afyonkarahisar, Turkey

3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

ÖZET

KOAH tedavisinde yeni bronkodilatörler ve kombinasyonları

Bronkodilatör ilaçlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve astım tedavisinde yaygın olarak kullanılan tedavilerdir. Bronkodilatasyon için hem sempatik sistem (özellikle beta-2 reseptörler) aktivasyonu hem de parasempatik sistemin inhibisyonu (antimuskarinik etki) mekanizmalarından faydalanılır. KOAH'ta kullanılan bronkodilatör tedavilerde, 20 yılı aşkın süredir belirgin bir değişiklik olmamıştır. Ancak son yıllarda yeni, ultra uzun etkili bronkodilatör ilaçların geliştirilmesi ile stabil KOAH tedavisinde günde tek doz inhaler tedavi uygulamaları gündeme geldi. Bu derlemede literatürde bildirilen çalışmaların sonuçları ışığında yeni, ultra uzun etkili beta-2 agonist ve antikolinerjik bronkodilatör tedavilerin etkinlikleri tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Bronkodilatör, antikolinerjik, ultra uzun etki, KOAH, astım

SUMMARY

New bronchodilators and combinations in COPD treatment

Bronchodilator drugs are widely used therapeutic agents for treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In order to mantain bronchodilation, both sympathetic system (particularly beta-2 receptors)  activation and parasympathetic system inhibition (antimuscarinic effect) mechanisms are utilized. Over 20 years, there were no significant changes in bronchodilator therapy in obstructive pulmonary diseases. In recent years, however, after the development of new ultra long acting bronchodilator drugs, a single dose inhaler treatments per day in the treatment of stable COPD became a current issue. In this review, with the guidence of the current literature, the effects of new beta-2 agonists and anticholinergic bronchodilators will be discussed.

Key words: Bronchodilator, anticholinergic, ultra long acting, COPD, asthma

Geliş Tarihi/Received: 20.03.2016 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25.04.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Sibel GÜNAY

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

AFYONKARAHİSAR - TURKEY

e-mail: sibelgunay@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır