Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10782

Ölümcül domuz gribi: Çocuk hastada  H1N1 ve Mycoplasma pneumoniae koinfeksiyonu

K Jagadishkumar KALENAHALLI1, N Arun KUMAR1, KV Ashok CHOWDARY1, MS SUMANA2


1 JSS Tıp Okulu, Pediatri Bölümü, Mysore, Hindistan

1 JSS Medical College, Pediatrics, Mysore, India

2 JSS Tip Okulu, Mikrobiyoloji Bölümü, Mysore, Hindistan

2 JSS Medical College, Microbiology, Mysore, Hindistan

ÖZET

Ölümcül domuz gribi: Çocuk hastada  H1N1 ve Mycoplasma pneumoniae koinfeksiyonu

İnfluenza hastalarında en sık ölüm nedenlerinden birisi sekonder bakteriyel infeksiyonlardır. Bu infeksiyonlara en sık neden olan patojenler Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ve Haemophilus influenzae'dir. H1N1 olgusunda bakteriyel koinfeksiyon tanısı zor olabilir. Ancak influenza benzeri hastalık ve eşlik eden alt solunum yolu infeksiyonu belirti ve bulguları olan çocuklarda şüphelenilmelidir. Bu çalışmada yaygın pnömoni ile başvuran  ve 48 saat içinde ölen Mycoplasma pneumoniae ve H1N1 domuz gribi koinfeksiyonu olan bir çocuk hastayı sunuyoruz.   

Key words: Domuz gribi H1N1,  Mycoplasma pneumoniae, koinfeksiyon, ölümcül, çocuk

SUMMARY

Fatal swine influenza A H1N1 and Mycoplasma pneumoniae coinfection in a child

One of the most common causes of death in influenza patients is secondary bacterial pneumonia and the most common pathogens involved are Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, and Haemophilus influenza. To diagnose co infection with bacteria in a H1N1 case can be difficult but should be strongly suspected in a child who present with influenza like illness and lower respiratory tract signs or symptoms. We report coinfection of Mycoplasma pneumoniae in swine influenza A H1N1 child who presented with extensive pneumonia and expired within 48 hours.

Key words: Swine influenza A H1N1, Mycoplasma pneumoniae, coinfection, fatal, child

Geliş Tarihi/Received: 17.12.2015 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07.01.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. K Jagadishkumar KALENAHALLI

JSS Medical College, Pediatrics,

MYSORE - INDIA

e-mail: jagdishmandya@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır