Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10100

İki farklı primer tümörden kaynaklanan psödomezotelyoma olgularının görüntüleme bulguları

Işıl BAŞARA AKIN1, Canan ALTAY1, Pınar BALCI1


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

ÖZET

İki farklı primer tümörden kaynaklanan psödomezotelyoma olgularının görüntüleme bulguları

Malign mezotelyomayı taklit eden plevral metastaz nadir tümörlerden kaynaklanır. Plevraya metastaz yapan en sık tümör primer bronkojenik adenokarsinomdur. Diğer primer akciğer tümörleri nadiren plevraya metastaz yapar. Renal hücreli karsinom (RHK) en sık akciğere metastaz yapmasına ragmen plevral efüzyon ve psödomezotelyoma ile sonuçlanan plevral metastaz oldukça nadirdir. Bu yazıda, küçük hücreli akciğer karsinomu ve RHK'dan kaynaklanan iki farklı psödomezotelyoma olgusunu sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Psödomezotelyoma, renal hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom

SUMMARY

Imaging findings of pseudomesothelioma cases resulting from two different primary tumours

Pleural metastases mimic malignant mesothelioma result from rare tumours. The most common tumour that metastase to pleura is primary bronchogenic adenocarcinoma. Other primary lung tumours rarely matastase to pleura. Although lung is the most common site for renal cell carcinoma (RCC) metastases, pleural effusion and pleural matestases resulting pseudomesothelioma is very rare. Herein we report two cases of pseudomesothelioma resulting from small cell carcinoma and RCC.

Key words: Pseudomesothelioma, renal cell carcinoma, small cell carcinoma

Geliş Tarihi/Received: 09.08.2015 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.08.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Işıl BAŞARA AKIN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR - TURKEY

e-mail: isilbasara@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır