Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67108

Postentübasyon trakeal stenoz

Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN1, Mehmet Akif ÖZGÜL1


1 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Istanbul Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Postentübasyon trakeal stenoz

Postentübasyon trakeal stenoz (PETS); son yıllarda yoğun bakım yataklarının ve endotrakeal entübasyon gerektiren endikasyonların artışı, bu konuda farkındalığın artması nedeniyle eskiye nazaran daha sık görmeye başladığımız iyatrojenik bir komplikasyondur. PETS, asemptomatik olabilecek olgulardan, çok acil girişimsel müdahale gerektirecek kadar ağır olgulara varan geniş bir klinik yelpazeye sahiptir. Bu nedenle anamnezinde entübasyon olan, solunum sıkıntısı tarifleyen hastaların ayırıcı tanısında mutlaka akılda tutulmalıdır. Tanıda altın standart fiberoptik/rijid bronkoskopidir. Tedavisinde ilk tercih edilen yöntem trakeal rezeksiyon ve uç uca anastomoz (TRA) olsa da cerrahiye uygun olmayan ya da bazı özel seçilmiş olgularda bronkoskopik girişimler hayat kurtarıcı, cerrahiye kadar geçecek sürede hastaya zaman kazandırıcı ve hatta kür sağlayıcı olmaktadır.

Anahtar kelimeler: Entübasyon; trakeal stenoz; bronkoskopi

SUMMARY

Postintubation tracheal stenosis

Postintubation tracheal stenosis (PITS) is an iatrogenic complication seen increasingly often as the number of intensive care unit (ICU) bed multiply, the indications for endotracheal intubation expand and disease awareness rises. PITS has a clinical severity spectrum ranging from asymptomatic cases to patients requiring urgent interventional procedures. It should therefore always be considered in the differential diagnosis in patients with a history of intubation who present with the complaint of difficult breathing. The golden standart for diagnosis is  fiberoptic/rigid bronchoscopy. Even though tracheal resection and end-to-end anastomosis (TRA)  is the preferred traetment, in some selected cases and in the patients who are not candidates for surgery, bronchoscopic interventions can be life saving, temporizing until surgery is possible and even be curative.

Key words: Intubation; tracheal stenosis; bronchoscopy

Geliş Tarihi/Received: 13.06.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 09.09.2018

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TÜRKİYE

e-mail: efsungoncachousein@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır