Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67100

Karbonmonoksit intoksikasyonundan organ donasyonuna;
ağır pulmoner hasarda organ koruyucu mekanik ventilasyon

Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK1, Nazan KÖYLÜ İLKAYA1, Çağatay Erman ÖZTÜRK1, Halil CEBECİ1, Davut AYDIN1, Fatma ÜLGER1


1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

1 Division of Intensive Care, Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

ÖZET

Karbonmonoksit intoksikasyonundan organ donasyonuna; ağır pulmoner hasarda organ koruyucu mekanik ventilasyon

Karbonmonoksit (CO) intoksikasyonu sonrası yoğun bakım ihtiyacı olan kritik hastalarda organ donasyonu soru işaretleri taşıyan bir konudur. Yirmi altı yaşında kadın hasta, tüplü şofbenle su ısıtılan (%70 bütan ve %30 propan karışımı) banyoda 20 dakika geçirdikten sonra baygın vaziyette bulunmuştur. Glasgow koma skalası (GKS) 3 olan hastanın beyin bilgisayarlı tomografi (BT)'sinde ventriküler sistem silinmiş, beyaz-gri cevher ayrımı kaybolmuş ve fissürler silinmiş olarak izlendi. Torax BT'sinde her iki akciğer bazal ve posteriorlarda hava bronkogramları gösteren konsolide alanlar ve diğer alanlarda yaygın buzlu cam dansiteleri izlendi. Bilinç durumunda düzelme olmayan hastada apne testi, nörolojik muayene ve BT anjiyoyla beyinde kan akımı olmadığı ve beyin ölümü tanısı doğrulanmıştır. Hasta yatışının 2. gününde yakınlarının da onamıyla böbrek ve karaciğer donörü olmuştur. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yine yüksek konsantrasyonlarda oksijen verilebilmesi ve kapalı alveollerin açılmasına (recruitment) olanak sağlayabileceği için kullanımı avantajlı olabilir. CO‘ya maruz kalmış donörlerden yapılan başarılı böbrek, kalp, akciğer, karaciğer ve pankreas nakilleri raporlanmıştır. Karbonmonoksit intoksikasyonunda, organ koruyucu bakımın iyi yapıldığı beyin ölümü olgularının organ bekleyen hastalar için transplantasyona uygun olabileceğini ve literatürde başarısız olguların da olmasına rağmen kesin kontrendikasyon olmadığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: APRV; beyin ölümü; organ nakli; karbonmonoksit intoksikasyonu

ABSTRACT

From carbonmonoxide intoxication to organ donation; organ protective mechanic ventilation in severe pulmonary damage

Organ donation is a matter of concern in critically ill patients who need intensive care after carbonmonoxide (CO) intoxication. A 26-year-old female patient was unconscious after having spent 20 minutes in the bathroom with a water heater (70% butane and 30% propane mixture). In the CT of the patient with Glasgow Coma Scale (GCS) 3, ventricular system was erased, white-gray matter separation was lost and fissures were observed as erased. Torax CT showed conspicuous areas showing air bronchograms in both lung bases and posterior areas and diffuse frosted glass densities in other areas. In a patient with no improvement in consciousness; apnea test, neurological examination and CT angiography showed that there was no blood flow in the brain and brain death was confirmed. On the second day of hospitalization, the relatives gave their approval for the donation. It may also be advantageous to use oxygen at high concentrations in carbonmonoxide poisoning as it may allow recruitment of closed alveoli. Successful kidney, heart, lung, liver and pancreas transplants from donors exposed to CO have been reported. Carbonmonoxide intoxication may be appropriate for transplantation for patients who are waiting for organs of brain death cases where the organ preservation is well done. Although carbonmonoxide intoxication has failed in the literature, it shows that there is no definite contraindication.

Key words: APRV; brain death; carbonmonoxide intoxication; organ donation

Geliş Tarihi/Received: 11.06.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 09.09.2018

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK

Ondokuz Mayıs Üniversitesı Tıp Fakültesi,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Bilim Dalı,

Samsun - Türkiye

E-mail: mehtap_phlvnlr@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır