Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.68095

Nadir bir hastalık; erişkin dönemde rastlanan konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu

Neslihan ÖZÇELİK1, Songül ÖZYURT1, Bilge YILMAZ KARA1, Ünal ŞAHİN1


1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

ÖZET

Nadir bir hastalık; erişkin dönemde rastlanan konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu

Konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu (KPHM), alt solunum yollarında gelişimsel bir anormallik olarak bilinen nadir bir hastalıktır. Yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı nedeniyle ortaya çıkabilir ve hastalar genellikle yaşamın ilk birkaç ayında ölür. Nadiren yetişkinliğe kadar asemptomatik kalabilir. Bu çalışmada tanımlanan erişkin bir olgu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesini sunuyoruz. Bilinen kronik hastalığı olmayan 19 yaşında erkek öksürük ve hışıltı ile kliniğimize başvurdu. Hastanın çocukluk döneminde sık alt solunum yolu infeksiyonu öyküsü vardı. Akciğer grafisinde sağ hemitoraksta difüz opasite ve hacim kaybı izlendi. Yüksek çözünürlüklü akciğer tomografisinde sağ hemitoraksta hipoplazi, sağda tüm loblarda ve segmentlerde çok sayıda kist, buzlu cam opasitesi ve sağ akciğer parankiminin tamamında interlobüler septal kalınlaşmalar görüldü. KPHM ön tanısı ile sağ pnömonektomi yapıldı ve patoloji sonucu KPHM ile uyumlu bulundu. KPHM erişkin yaşta nadir görülen bir hastalıktır. Sık sık tekrarlayan akciğer infeksiyonu ve kistik akciğer lezyonu olan hastaların ayırıcı tanısında KPHM'yi düşünmeliyiz. İnfeksiyonları önlemek ve malignite riskini ortadan kaldırmak, kesin tanı ve tedavi için cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Konjenital hastalık; akciğer; kist

SUMMARY

A rare disease; congenital pulmonary airway malformation in an adult

Congenital pulmonary airway malformation (CPAM), is a rare disease known as a developmental abnormality of the lower respiratory tract. It may occur in the neonatal period due to respiratory distress and patients usually die in the first few months of life. Rarely, it may remain asymptomatic until adulthood. In this study we describe an adult case and present a review of the literature. A 19-year-old male with no relevant medical history was admitted to our clinic with cough and wheeze. The patient had a history of frequent lower respiratory tract infection during childhood. Chest radiograph revealed a diffuse opacity and volume loss in the right hemithorax. High resolution tomography showed hypoplasia of the right hemithorax, multiple cysts in all of the lobes and segments on the right side, ground glass opacity and interlobular septal thickening of the whole right lung parenchyma. Right pneumonectomy was performed with the pre-diagnosis of congenital pulmonary airway malformation and the pathological examination was compatible with CPAM. CPAM is a rare disease in adulthood. We should consider CPAM in the differential diagnosis of patients with frequent recurrent pulmonary infection and cystic lung lesions. In order to prevent infections and to eliminate the risk of malignancy, surgical treatment should be applied for definite diagnosis and treatment.

Key words: Congenital disease; lung; cyst

Geliş Tarihi/Received: 08.03.2019 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.03.2019

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Bilge YILMAZ KARA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Rize - TÜRKİYE

e-mail: drbilgeyilmaz@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır