Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut KOAH Alevlenmesiyle Başvuran Hastalarda
Tedavinin Oksidan/Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkisi
Ünal ŞAHİN*, Mehmet ÜNLÜ*, Recep SÜTÇÜ**, Namık DELİBAŞ**, Ahmet AKKAYA*

  *  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
KOAH'ın patogenezinde oksidan/antioksidan sistemdeki dengesizliğin önemli rol oynadığı belirtilmektedir. KOAH'lı hastalarda nötrofillerden salınan süperoksit anyonu (O2.-) ile bronş hiperreaktivitesi arasında pozitif bir korelasyon olduğu saptanmıştır. KOAH'daki artmış bu oksidatif hasara akciğerler antioksidan savunma mekanizmasıyla karşı koyarlar. Son çalışmalarda, sağlıklı bireylere nazaran KOAH'ın akut alevlenmesi dönemindeki hastalarda antioksidan kapasitede azalma, oksidatif hasarın göstergesi olan lipid peroksidasyon ürünlerinde ise artış olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı tedavi süresince oksidatif hasarda ve antioksidan sistemde olan değişiklikleri değerlendirmektir. Eritrosit GPx ve serum MDA düzeyleri akut KOAH alevlenmesi olan tümü erkek 18 hasta ve 15 kontrol grubu üzerinde çalışıldı. Hastaların ortalama giriş eritrosit GPx düzeyleri (45.54 ± 9.04 U/gHb) düşüktü ve tedavinin 10. günü (72.77 ± 9.68 U/gHb) sonunda belirgin olarak yükselmesine rağmen hala kontrol grubu değerleriyle (83.13 ± 10.91 U/gHb) aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p= 0.007). Bununla beraber, giriş serum MDA düzeyleri (2.68 ± 1.28 nmol/mL) kontrol grubundan (1.04 ± 0.36 nmol/mL) anlamlı olarak yüksekti ve tedavinin 10. günü sonunda normal düzeylere inmiş olarak bulundu (p= 0.766). Ortalama eritrosit GPx düzeyleri aktif sigara içicilerde (39.87 ± 3.82 U/gHb) sigarayı bırakanlardan (49.15 ± 9.67 U/gHb) daha düşük saptanırken (Z= 2.309, p= 0.021), serum MDA düzeyleri aktif sigara içicilerde (3.32 ± 1.18 nmol/mL) sigarayı bırakanlardan (1.66 ± 0.60 nmol/mL) daha yüksek saptanmıştır (Z= 2.681, p= 0.007). Bu sonuçlar, akut KOAH alevlenmesi olan hastalarda oksidan/antioksidan sistemde bir dengesizlik olduğunu ve bu dengesizliğin tedaviyle büyük oranda düzeldiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: KOAH, oksidan, antioksidan, tedavi.
SUMMARY
The Effect of Treatment of Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Oxidant/Antioxidant Imbalance
An imbalance between oxidants and antioxidants has been considered in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). It has been shown that there is a correlation between superoxide anion (O2.-) release by peripheral blood neutrophils and bronchial hyperreactivity in patients with COPD. The injurious effects of the increased oxidant burden in patients with COPD are opposed by the lung antioxidant defences. Recent studies indicate that during exacerbations of COPD the antioxidant capacity is lower and the levels of products of lipid peroxidation are higher than in age matched healthy subjects. The aim of this study is to assess the time course of changes in markers of oxidant stress during the treatment of exacerbation of COPD. The erythrocyte GPx and products of lipid peroxidation (serum MDA) values were measured in 18 male patients with an acute exacerbation of COPD. Fifteen healthy non-smokers who had no history of lung disease were used as control subjects. The mean erythrocyte GPx values were 45.54 ± 9.04 U/gHb on admission and had increased by 10th day (72.77 ± 9.68 U/gHb) but still remained lower than healthy subjects (83.13 ± 10.91 U/gHb) (p= 0.007). The serum MDA values were significantly higher (2.68 ± 1.28 nmol/mL) than in control subjects (1.04 ± 0.36 nmol/mL) (p= 0.000) and returned to normal values by the time of 10th day (p= 0.766). The erythrocyte GPx values were lower in those patients who were current smokers (39.87 ± 3.82 U/gHb) than in those who were ex-smokers (49.15 ± 9.67 U/gHb) (Z= 2.309, p= 0.021). Besides, the serum MDA values were higher in those patients who were current smokers (3.32 ± 1.18 nmol/mL) than in those who were ex-smokers (1.66 ± 0.60 nmol/mL) (Z= 2.681, p= 0.007). These results show that there is an oxidant/antioxidant imbalance in patients with acute exacerbations of COPD which comes back to normal values during the course of treatment.
Key Words: COPD, oxidants, antioxidants, treatment.
Yazışma Adresi:
Dr. Ünal ŞAHİN
Süleyman Demirel Üniversitesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
32040, ISPARTA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır