Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kreş Çocuklarında PPD Deri Testine Yanıtlar
Mehmet Ali KURÇER*, Metin GENÇ*, Mücahit EĞRİ*, Erkan PEHLİVAN*

* İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, MALATYA
ÖZET
Bu çalışmanın amacı BCG ile aşılanmış çocuklarda PPD pozitifliği düzeyini belirlemek ve PPD pozitifliğini etkilemesi beklenen bazı faktörleri ortaya koymaktır. 0-2 aylık iken aşılanmış ve BCG skarı olan 1-6 yaşları arasındaki 194 kreş çocuğu incelenmiştir. Çocuklara ilk olarak deneyimli iki hemşire tarafından PPD deri testi (tüberkülin) uygulanmış ve 72 saat sonra sonuçlar değerlendirilmiştir. Çocukların %73.7'sinde 0-4 mm, %6.7'sinde 5-9 mm ve %19.8'inde ise ? 10 mm endürasyon çapında reaksiyon gözlenmiştir. Çocuklarda ölçülen PPD endürasyon çaplarıyla, aşının yapılma zamanı, yapıldığı kurum ve çocuğun araştırma anındaki yaşı arasında anlamlı fark bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: PPD deri testi, tüberküloz, BCG aşılaması.
SUMMARY
Response to PPD Skin Test in Nursery Children
This study was performed to determine the skin response against PPD skin test in the children vaccinated BCG. 194 nursery children were involved in the research who belong to 1-6 age groups and had one scar due to BCG vaccination during 0-2 months. Initially, PPD skin tests were applied to all of them and 72 hours later results were evaluated by experienced nurses. As a result, 143 of them (73.7%) had 1-4 mm, 19 of them (9.9%) had 5-9 mm and 38 of them (19.8%) had ? 10 mm PPD enduration diameter. No significant difference was observed among PPD induration diameters measured, the institutions vaccinations have been carried out or the periods have been carried out or the periods of vaccinations or children's age.
Key Words: PPD skin test, tuberculosis, BCG vaccination.
Yazışma Adresi:
Dr. Mehmet Ali KURÇER
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Kampüs, MALATYA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır