Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Tanı Alan
Bir Romatoid Artrite Sekonder Gelişen Bronşiolitis Obliterans Olgusu
Serhat FINDIK*, Levent ERKAN*, Hulusi ATMACA**

  *  Department of Pulmoner Secondary Medical Faculty, University of 19 Mayıs,
**  Department of Internal Medicine Medical Faculty, University of 19 Mayıs, SAMSUN
ÖZET
En sık görülen kollajen doku hastalığı olan romatoid artrit (RA)'in neden olduğu akciğer hastalıkları spektrumu oldukça geniş olup bronşiolitis obliterans (BO) da bu spektrum içinde yer alır. Bir yıldır progresif dispne ve eklem ağrıları olan 67 yaşında kadın hastayı sunuyoruz. Hasta Amerikan Romatizma Cemiyeti (ARA)'nin RA kriterlerine uymaktaydı. Akciğer grafisinde bilateral havalanma fazlalığı ve bazal zonlarda retikülonodüler opasiteler mevcuttu. İnspiryumda çekilen yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT)'de mozaik perfüzyon ile ekspiryumda çekilen YRBT'de hava hapsi "air trapping" görülmesi BO ile uyumluydu. Tüm bunların ışığı altında tanı RA'ya sekonder BO olarak kabul edildi. BO'nun düşünüldüğü klinik durumlarda ardışık olarak alınan inspiryum ve ekspiryum YRBT görüntüleri tanısal değerdedir.
Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, bronşiolitis obliterans, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi.
SUMMARY
A Case of Bronchiolitis Obliterans Secondary to Rheumatoid Arthritis that Diagnosed by the Aid of High Resolution Computed Tomography
Rheumatoid arthritis (RA) is the most common of the classic connective tissue diseases and the spectrum of RA- associated lung disease is extremely broad including bronchiolitis obliterans (BO). We report a case of 67 year-old female presented with progressive dyspnea and arthralgia for a year, who met the criteria of the American Rheumatism Association (ARA) for RA. Chest x-ray showed hyperinflation and bilateral basilar reticulonodular opacities. Inspiratory high resolution computed tomography (HRCT) scans demonstrated mosaic perfusion and expiratory HRCT scans revealed air trapping that were consistent with BO. The final diagnosis was BO secondary to RA. HRCT scans taken at end-inspiration and end-expiration succesively, can be diagnostic for BO in the correct clinical context.
Key Words: Rheumatoid arthritis, bronchiolitis obliterans, high resolution computed tomography.
Address for Correspondence:
Serhat FINDIK, MD
Department of Pulmoner Secondary
Medical Faculty University of 19 Mayıs
55139, Kurupelit, SAMSUN
[ PDF ]
<< Geri Yazdır