Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Progresif Sistemik Skleroz ve Sjögren Sendromu Olan Bir Hastada Akciğer Tutulumu
Münire GÖKIRMAK*, Oya KAYACAN**, Gülten DURMAZ**

  *  Department of Pulmoner Secondary Turgut Özal Medical Center, University of İnönü, MALATYA
**  Department of Pulmoner Secondary Medical Faculty, University of Ankara, ANKARA
ÖZET
Sjögren sendromu (SS) ayrı bir antite olarak (primer SS) veya diğer romatizmal hastalıklarla birlikte (sekonder SS) ortaya çıkabilir. Progresif sistemik sklerozu (PSS) ve sekonder SS'u olan evhanımı hastamızda aynı zamanda akciğerde interstisyel değişiklikler saptandı. Hasta yıllardır gözlerinde ve ağzında kuruluktan yakınmaktaydı. Akciğer grafisinde retikülonodüler patern mevcuttu. Pulmoner tutulumun sekonder SS'a veya PSS'a sekonder olabileceği düşünüldü, ancak burada sunulan hastada olduğu gibi böyle hastalarda bu durumu aydınlatmak mümkün olamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sjögren sendromu, progresif sistemik skleroz, interstisyel akciğer hastalığı.
SUMMARY
Pulmonary Involvement in a Patient with Secondary Sjögren's Syndrome Due to Progressive Systemic Sclerosis
Sjögren's syndrome (SS) may occur as a distinct entity (primary SS), or in association with other rheumatic diseases (secondary SS). A 56 year-old housewife with progressive systemic sclerosis and secondary SS had also interstitial lung changes. The patient complained of dry eyes and dry mouth for years. A chest X ray revealed a reticulonodular pattern. The pulmonary involvement may be due to secondary SS or PSS, however it is not possible to establish this fact in the patients like the one presented here.
Key Words: Sjögren's syndrome, progressive systemic sclerosis, interstitial lung disease.
Address for Correspondence:
Münire GÖKIRMAK, MD
Department of Pulmoner Secondary
Turgut Özal Medical Center
University of İnönü
44069, MALATYA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır