Türkçe       English
Amaç ve Kapsam


AMAÇ ve KAPSAM

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 1953 yılında yayın hayatına başlamış olup Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği'nin süreli yayını olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayımlanmaktadır. Tüberküloz ve Toraks Dergisi'nde yayımlanacak yazıların seçiminde hakem değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Araştırma yazıları özellikle desteklenmektedir.

Derginin amacı; öncelikle toraks hastalıkları konusunda yapılan deneysel çalışmalar, klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa rapor ve editöre mektup türünden yazılar ile okuyucular arası bilgi alışverişini sağlamak ve bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır. Yayımladığı yazıların uluslararası temsiline ve atıfına çalışarak ülkemizin bilimsel gelişimine katkıda bulunmak derginin yayımlanma amaçları arasındadır.

Derginin hedef okuyucu kitlesi başta Göğüs Hastalıkları dalında çalışan uzman ve asistan doktorlar olmak üzere tıbbın diğer branşlarında çalışan ve göğüs hastalıkları ile ilgilenen tüm hekimlerdir.

Abone İşlemleri

1 yıllık abone ücreti (2018)

Kurumlar için: 100 TL

Hekimler için: 75 TL

Tek sayı ücreti: 35 TL

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, dergiye yıllık olarak abone olan hekimlere düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Dergiye www.tuberktoraks.org adresi aracılığıyla abone olunabilmektedir.

Adres: Tüberküloz ve Toraks Dergisi

Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Cebeci-Ankara, Türkiye

Telefon: 0312 595 65 00

Faks: 0312 319 00 46

E-posta: kayaakin4@gmail.com

Web sayfası: www.tuberktoraks.org

Yayım İzni

Tüberküloz ve Toraks Dergisi'nde yayımlanan yazılar, resim, şekil, grafik ve tablolar Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, belli bir sistemde arşivlenemez, reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Dergide yayımlanan reklamların içeriğinden ilgili firmalar sorumludur.

Reklam Bağlantıları İçin

Ecz. İbrahim Çevik

Bilimsel Tıp Yayınevi

Adres: Bükreş Sokak No: 3/20 06680 Kavaklıdere-Ankara, Türkiye

Telefon: 0532 622 13 23 - 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11

Faks: 0312 426 93 93

E-posta: ibrahim.cevik@tuberktoraks.org

Web sayfası: www.bilimseltipyayinevi.com

Yazarlara Bilgi

Yazarlara bilgi kısmına, derginin basılı örneklerinden ve www.tuberktoraks.org adresinden ulaşılabilir.

Yazıların Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu

Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Editör, yardımcı editörler ve yayıncı dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.


Tüberküloz ve Toraks Dergisi Index Medicus, Medline EMBASE, Excerpta Medica, CABI Publishing,
TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, EBSCOhost Research Databases, pubshub,
Ulrichsweb.com-SerialsSolutions ve Emerging Sources Citation Index tarafından indekslenmektedir.