Türkçe       English


AMAÇ ve KAPSAM

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 1953 yılında yayın hayatına başlamış olup Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği'nin süreli yayını olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayımlanmaktadır. Tüberküloz ve Toraks Dergisi'nde yayımlanacak yazıların seçiminde hakem değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Araştırma yazıları özellikle desteklenmektedir.

Derginin amacı; öncelikle toraks hastalıkları konusunda yapılan deneysel çalışmalar, klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa rapor ve editöre mektup türünden yazılar ile okuyucular arası bilgi alışverişini sağlamak ve bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır. Yayımladığı yazıların uluslararası temsiline ve atıfına çalışarak ülkemizin bilimsel gelişimine katkıda bulunmak derginin yayımlanma amaçları arasındadır.

Derginin hedef okuyucu kitlesi başta Göğüs Hastalıkları dalında çalışan uzman ve asistan doktorlar olmak üzere tıbbın diğer branşlarında çalışan ve göğüs hastalıkları ile ilgilenen tüm hekimlerdir.


ABONE İŞLEMLERİ

1 yıllık abone ücreti (2019)
Kurumlar için: 100 TL
Hekimler için: 75 TL
Tek sayı ücreti: 35 TL

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, dergiye yıllık olarak abone olan hekimlere düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Dergiye www.tuberktoraks.org adresi aracılığıyla abone olunabilmektedir.


ADRES

Tüberküloz ve Toraks Dergisi
Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Cebeci-Ankara, Türkiye
Telefon: 0312 595 65 00 Faks: 0312 319 00 46
E-posta: kayaakin4@gmail.com
Web sayfası: www.tuberktoraks.org


YAYIM İZNİ

Tüberküloz ve Toraks Dergisi'nde yayımlanan yazılar, resim, şekil, grafik ve tablolar Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, belli bir sistemde arşivlenemez, reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Dergide yayımlanan reklamların içeriğinden ilgili firmalar sorumludur.


REKLAM BAĞLANTILARI İÇİN

Ecz. İbrahim Çevik
Bilimsel Tıp Yayınevi
Adres: Bükreş Sokak No: 3/20 06680 Kavaklıdere-Ankara, Türkiye
Telefon: 0532 622 13 23 - 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11
Faks: 0312 426 93 93
E-posta: ibrahim.cevik@tuberktoraks.org
Web sayfası: www.bilimseltipyayinevi.com


YAZARLARA BİLGİ

Yazarlara bilgi kısmına, derginin basılı örneklerinden ve www.tuberktoraks.org adresinden ulaşılabilir.
Yazıların Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu
Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Editör, yardımcı editörler ve yayıncı dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.