Türkçe       English
Abone
Abone İşlemleri
1 yıllık abone ücreti (2018)
Kurumlar için: 100 TL
Hekimler için: 75 TL
Tek sayı ücreti: 35 TL

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, dergiye yıllık olarak abone olan hekimlere düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Abonelik için aşağıdaki e-mail veya telefon aracılığıyla ileteşime geçebilirsiniz.

Adres:
Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Telefon: 0312 595 65 00
Faks: 0312 319 00 46
E-posta: kayaakin4@gmail.com
Web Sayfası: www.tuberktoraks.org