Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 49 Sayı: 1 Yıl: 2001
Tuberculosis and Thorax
Volume: 49 Number: 1 Year: 2001
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi
Exercise Capacity in Mild-Moderate Chronic Obstructive Pulmonary Disease (1872 defa görüntülendi)
5 - 12
Öznur AKKOCA, Ferda ÖNER, Sevgi SARYAL, Elif ŞEN, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Solunum Yetmezliği Olan Hastalarda Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Uyumu ve Etkileyen Faktörler
Compliance with Long-Term Oxygen Therapy in Patients with Chronic Respiratory Failure and Related Factors (2253 defa görüntülendi)
13 - 20
Şule AKÇAY, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Neslihan ÇELİK, Gönül AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Formoterol Alone and Combination with Ipratropium Bromide on Pulmonary Functions and Exercise Performance in Stable Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (2238 defa görüntülendi)
21 - 27
Gül GÜRSEL, Can ÖZTÜRK, Türkan TATLICIOĞLU, Nurdan KÖKTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'a Bağlı Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun Etkinliği
Effect of Noninvasive Mechanic Ventilation in Patients with Acute Respiratory Failure Due to COPD (1894 defa görüntülendi)
28 - 36
Figen DEVECİ, Müge AKPINAR, Emel ÇELİKTEN, Melih BÜYÜKŞİRİN, Naime TAŞDÖĞEN, Kunter PERİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Sivas'ta Ev Kadınlarında Sigara Alışkanlıkları
Smoking Habits of Housewives in Sivas (1762 defa görüntülendi)
37 - 40
Zehra SEYFİKLİ, Uğur GÖNLÜGÜR, Haldun SÜMER, Saniye TOPÇU 
[Özet ] [PDF ] 
 Üç Farklı Yöntemle Alınan Kan Gazı Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Comparing Blood Gas Analysis Taking Three Different Way (2132 defa görüntülendi)
41 - 45
Fatma Sema OYMAK, Levent KART, İnci GÜLMEZ, Ramazan DEMİR, Mustafa ÖZESMİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Teofilin Tedavisinin Hafif Atopik Astmalılarda Metakoline Hava Yolu Cevaplılığı Üzerine Etkisi
The Effect of Chronic Treatment with Theophylline on Airway Responsiveness in Mild Atopic Asthmatic Subjects (2088 defa görüntülendi)
46 - 55
Nesrin ÇELİK, Tülin YILMAZ, Zeynep UĞUR, Güler KARAAĞAÇ, Şeyma BAŞLILAR, Bengü ŞAYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Alveoler Proteinozisli Olgularda Kanda Fagositik Hücre Fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evalaution of Blood Phagocytic Cell Functions in Pulmonary Alveolar Proteinosis Patients (2094 defa görüntülendi)
56 - 63
Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Paul LANKEN, Alan D. SCHREIBER, Milton D. ROSSMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Taş Ocağı Çalışanlarında Solunum Sistemi Semptomlarının, Solunum Fonksiyon Testlerinin, Radyolojik Bulguların ve Serbest Radikallerin Araştırılması
Investigation of Symptoms of Respiratory Systems, Pulmonary Function Tests, Radiological Results and Free Radicals on the Querry Workers (1895 defa görüntülendi)
64 - 72
Ahmet AKKAYA, Erhan TURGUT, Ünal ŞAHİN, Mehmet ÜNLÜ, Meltem ÇETİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Taş Ocakları İşçilerinde Silikozis ve Solunumsal Bulgular
Silicosis and Respiratory Findings in Quarry Workers (2121 defa görüntülendi)
73 - 80
Ö. Kaan KARADAĞ, İbrahim AKKURT, Buhara ÖNAL, Meltem ALTINÖRS, Nazmi BİLİR, Nihat ERSOY, Ali ÖZULUDAĞ, Handan SABIR, Sadık ARDIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kırsal Bölgelerde Yaşayan Akciğer Kanserli Hastaların Özellikleri
Characteristics of Patients with Lung Cancer Living in Rural Areas (1809 defa görüntülendi)
81 - 84
Adnan YILMAZ, Birol BAYARAMGÜRLER, Esen AKKAYA, Özer OCAKLI, İbrahim GÜNEY, Reha BARAN 
[Özet ] [PDF ] 
 'Stapler2 ile Yapılan Akciğer Rezeksiyonlarındaki Hava Kaçağının Azaltılmasında Yeni Bir Yöntem
A New Method for Reducing Air Leaks in Stapled Pulmonary Resections (1981 defa görüntülendi)
85 - 89
Ufuk ÇAĞIRICI, Hakan POSACIOĞLU, Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU, Kutsal TURHAN, Önol BİLKAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Reanimasyon Ünitesinde 1998 Yılında İzlenen Hastalarda Primer ve Sekonder Trakeobronşiyal Kolonizasyonların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Tracheobronchial Colonizations Observed in Patients Hospitalized in an Intensive Care Unit During a Year (1873 defa görüntülendi)
90 - 95
İffet PALABIYIKOĞLU, Necmettin ÜNAL, J. Sedef BENGİSUN, Meltem ÜNSAL, Sengül GÜNGÖR, Melek TULUNAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Apseli Hastaların Retrospektif Olarak İncelenmesi
The Retrospective Analysis of Cases with Lung Abscess (2157 defa görüntülendi)
96 - 100
Sibel ÖKTEM, Duygu ÖZOL, Ertürk ERDİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri
The Value of Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) System for Isolation of Mycobacterium tuberculosis from Sputum (2406 defa görüntülendi)
101 - 107
Sami ÖZTÜRK, Ahmet İLVAN, Hakan ÖZTÜRKERİ, Ömer KOCABEYOĞLU, Erkan BOZKANAT, Zafer KARTALOĞLU, Ömer DENİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları
Results of Tuberculin Survey in Primary Schools in Denizli Centre in 1993-1995 (1891 defa görüntülendi)
108 - 112
Sibel ÖZKURT, Fatma FİŞEKÇİ, Mevlüt TÜRE, Beyza AKDAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz İnfeksiyon Taraması
Tuberculin Test Screening on Workers of Medicine Faculty of the University of Abant İzzet Baysal (1749 defa görüntülendi)
113 - 118
Peri ARBAK, Öznur AKKOCA, Özgür KARACAN, Yalçın KARAKOCA 
[Özet ] [PDF ] 
 Relaps Olgularında Antitüberküloz İlaçlarına Dirençlilik Durumu
Resistance to Antituberculosis Drugs in Relaps Cases (1788 defa görüntülendi)
119 - 123
Haluk C. ÇALIŞIR, Ahmet S. YURDAKUL, Mihriban ÖĞRETENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Balgam Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Olgularında Bronş Lavajı, Bronş Biyopsisi ve Postbronkoskopik Balgamın Tanısal Değeri
The Diagnostic Value of Bronchial Lavage, Bronchial Biopsy and Postbronchoscopic Sputum in Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis (2217 defa görüntülendi)
124 - 128
Öner A. BALBAY, Haluk C. ÇALIŞIR, Arzu ERTÜRK, Mihriban ÖĞRETENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Bronkoskopi Sedasyonunda Midazolam ve Lorazepamın Karşılaştırılması
A Comparative Evaluation of Lorazepam and Midazolam in Bronchoscopic Premedication (1924 defa görüntülendi)
129 - 136
Peri ARBAK, Füsun ERDEM, Özgür KARACAN, Özlem ÖZDEMİR, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ender Pulmoner Bir İntertisyel Patoloji: Pulmoner Lenfanjiyoleiomiyomatozis Olgusu
Pulmonary Lymphangioleiomyomatosis: Case Report (1923 defa görüntülendi)
137 - 141
Serdar ŞEN, Hakan KUTLAY, Hüseyin ÇAKMAK, Erkan DİKMEN, Şevket KAVUKÇU, Cemil EKİNCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hipersensitivite Pnömonisi ve İnhaler Steroid (Olgu Sunumu)
Hypersensitivity Pneumonitis and Inhaled Steroid (A Case Report) (1942 defa görüntülendi)
142 - 146
Demet KARNAK, Oya KAYACAN, Sumru BEDER, Serpil DİZBAY SAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Metastatik Akciğer Kanseri ile Karışan Bir Akciğer Tüberkülozu (Tbc) ve Tbc Lenfadenit Olgusu
A Case with Pulmonary Tuberculosis (Tbc) and Tbc Lymphadenitis Imitating Metastatic Lung Cancer (2244 defa görüntülendi)
147 - 150
Nazire UÇAR, Bahar BERBEROĞLU, Mihriban ÖĞRETENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Nörosarkoidoz-Bir Olgu Nedeniyle
Neurosarcoidosis-A Case Report (2751 defa görüntülendi)
151 - 155
Elif ŞEN, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Barış POYRAZ, Nursel AYDIN, Doğanay ALPER 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi
Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi (2062 defa görüntülendi)
156 - 162
Çetin ATASOY, Suat FİTOZ, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer Akciğer Kanserinde Konvansiyonel Radyoloji
Primer Akciğer Kanserinde Konvansiyonel Radyoloji (2465 defa görüntülendi)
163 - 169
Turan ACICAN, Akın KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları
Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları (2622 defa görüntülendi)
170 - 174
Akın KAYA, Gökhan ÇELİK, Özlem GÜRKAN, Banu ERİŞ GÜLBAY, Turan ACICAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Uyku Bozuklukları Sınıflaması ve Ayırıcı Tanısı
Uyku Bozuklukları Sınıflaması ve Ayırıcı Tanısı (1862 defa görüntülendi)
175 - 182
Oğuz KÖKTÜRK 
[Özet ] [PDF ]