Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 49 Sayı: 2 Yıl: 2001
Tuberculosis and Thorax
Volume: 49 Number: 2 Year: 2001
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nonatopik Astmalıların Kan ve Bronkoalveoler Lavajda T Lenfosit Aktivasyonu
T Lymphocyte Activation in Bronchoalveolar Lavage and Blood of Nonatopic Asthmatics (1942 defa görüntülendi)
187 - 192
Emel HARMANCI, Zafer GÜLBAŞ, Necla ÖZDEMİR, Sevda MUTLU, Arzu YURDASİPER 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Astmada Ek İntravenöz Magnezyum Sülfatın Tedavideki Etkinliği
Therapeutic Efficacy of Adjunctive Intravenous Magnesium Sulphate in Acute Asthma (1844 defa görüntülendi)
193-202
Semra BİLAÇEROĞLU, Müge AKPINAR, Ayfer TIRAŞ, Emel ÇELİKTEN, Dilek KALENCİ, Kunter PERİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Astım Atağı Şiddeti ile Solunum Fonksiyon Testleri, Elektrokardiyografi ve Arteryel Kan Gazları Arasındaki İlişki
The Relation Between the Respiratory Function Tests, Electrocardiography, Arterial Blood Gases and Asthma Attack Intensity (1989 defa görüntülendi)
203 - 208
Teyfik TURGUT, M. Hamdi MUZ, Can BIÇAKOĞLU, Ali TUNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Menstrüel Siklusun Astma Alevlenmesi Üzerine Etkisi
Effects of the Menstrual Cycle on Asthma Exacerbation (2249 defa görüntülendi)
209 - 214
Ünal ŞAHİN, Mehmet ÜNLÜ, Ahmet AKKAYA, Erhan TURGUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Bronkoskopi Uygulaması
Bronchoscopy Practice in Turkey (1962 defa görüntülendi)
215 - 220
Özgür KARACAN, Peri ARBAK, Özlem ÖZDEMİR, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Transbronşiyal Biyopsinin Akciğer Hastalıklarındaki Tanısal Değeri
The Diagnostic Value of Transbronchial Biopsy at Lung Disease (1936 defa görüntülendi)
221 - 224
Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Uğur ÇIKRIKÇIOĞLU, Ali TEKİN, Füsun SOYSAL, Veysel YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Kanseri Cerrahisinde Profilaktik Antibiyotik Kullanımı
The Use of Prophylactic Antibiotics in Lung Cancer Surgery (1835 defa görüntülendi)
225 - 229
Ufuk ÇAĞIRICI, Hakan POSACIOĞLU, Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Tanzer ÇALKAVUR, Kutsal TURHAN, Önol BİLKAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Hipotiroidizmde Solunum Merkezinin Karbondioksit ile Uyarılabilirliğinin Ölçülmesi
Measurement of Ventilatory Responsiveness in Hypothyroidism (2051 defa görüntülendi)
230 - 236
Faruk ÇİFTÇİ, Ergun TOZKOPARAN, Ömer DENİZ, Erkan BOZKANAT, Oğuzhan OKUTAN, Ahmet İLVAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Bronkoalveoler Lavajdaki Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Adenosine Deaminase (ADA) Activity in Bronchoalveolar Lavage Fluid (BALF) in Smear Negative Pulmonary Tuberculosis (TBC) (2283 defa görüntülendi)
237 - 245
Mustafa DELİBALTA, Demet KARNAK, Sumru BEDER, Oya KAYACAN, Levent KARACA 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozlu Olgularda Sosyokültürel Yapı
Social and Cultural Conditions of Tuberculosis Cases (1865 defa görüntülendi)
246 - 251
Bülent ÖZBAY, Mehmet GENCER, Abdullah GÜLSÜN, Erkan CEYLAN, Mahmut ŞENEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi
Patient and Doctor Delay in Tuberculosis Control (1756 defa görüntülendi)
252 - 258
Haluk C. ÇALIŞIR, Ahmet S. YURDAKUL, Mihriban ÖĞRETENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara İçenlerin Antioksidan Savunma Sistemindeki Değişmeler
Changes in the Antioxidant Defense System of the Smokers (2222 defa görüntülendi)
259 - 264
Fatih GÜLTEKİN, Ayşe GÖKDUMAN, Fehmi ÖZGÜNER, Mehmet AKDOĞAN, Recep SUTÇÜ*, Namık DELİBAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pulmoner Sekestrasyonda Helikal BT Anjiyografi: Olgu Sunumu
Pulmonary Sequestration:Helical CT Demonstration (2100 defa görüntülendi)
265 - 268
Tamer BAYSAL, Akın KAYA, Ramazan KUTLU, Ahmet SIĞIRCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Göğüs Duvarından Kaynaklanan Bir Dev Hamartom Olgusu
The Case with Giant Hamartoma Originated from Chest Wall (2281 defa görüntülendi)
269 - 272
Oğuzhan OKUTAN, Ahmet İLVAN, Zafer KARTALOĞLU, Habil TUNÇ, Şaban SEBİT*, Şükrü YILDIRIM, Çınar BAŞEKİM 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Radyoloji Dersleri 2: Horner ve Vena Kava Süperior Sendromlu Bir Olgu
Radyoloji Dersleri 2: Horner ve Vena Kava Süperior Sendromlu Bir Olgu (1979 defa görüntülendi)
273 - 275
Akın KAYA, Çetin ATASOY, Turan ACICAN 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'ta Pulmoner Hipertansiyonun Tedavisi 1
KOAH'ta Pulmoner Hipertansiyonun Tedavisi 1 (1888 defa görüntülendi)
276 - 285
Öznur AKKOCA 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Lenfatik Sistemi
Akciğer Lenfatik Sistemi (2467 defa görüntülendi)
286 - 292
Özhan KULA, Hilal ALTINÖZ 
[Özet ] [PDF ]