Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 67 Sayı: 2 Yıl: 2019
Tuberculosis and Thorax
Volume: 67 Number: 2 Year: 2019
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Egzersiz kapasitesi, dispne derecesi veya yaşam kalitesi KOAH hastalarında mortaliteyi yansıtır mı? 8-yıllık izlem
Does exercise capacity, dyspnea level, or quality of life actually predict mortality in patients with COPD? 8-year follow-up (652 defa görüntülendi)
83-91
doi: 10.5578/tt.67725 • PubMed: 31414638
Fatma ÇİFTÇİ, Elif ŞEN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Sevgi SARYAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarında birinci basamak anti-tüberküloz ilaçlara direnç trendleri: Türkiye’den üçüncü basamak bir hastane çalışması
First-line anti-tuberculosis drug resistance trends of Mycobacterium tuberculosis complex isolates. A tertiary hospital study in Turkey (568 defa görüntülendi)
92-101
doi: 10.5578/tt.68201 • PubMed: 31414639
Hatice YAZISIZ, Derya HIRÇIN CENGER, Veli YAZISIZ, Lütfiye KILIÇ, Sedat ALTIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kardiyopulmoner egzersiz testlerinin koroner arter hastalığındaki tanısal değeri
Value of cardiopulmonary exercise testing in the diagnosis of coronary artery disease (706 defa görüntülendi)
102-107
doi: 10.5578/tt.68200 • PubMed: 31414640
Berna AKINCI ÖZYÜREK, Şerife SAVAŞ BOZBAŞ, Alp AYDINALP, Hüseyin BOZBAŞ , Gaye ULUBAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede yatış gerektiren toplumda gelişen pnömoni ve sağlık bakımı ilişkili pnömonili olguların karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of the patients with community-acquired pneumonia (CAP) and health care-associated pneumonia (HCAP) requiring hospitalization (644 defa görüntülendi)
108-115
doi: 10.5578/tt.68421 • PubMed: 31414641
Sibel KARA, Müşerref Şule AKÇAY, Zuhal EKİCİ ÜNSAL, Hatice Eylül BOZKURT YILMAZ, Mehmet Ali HABEŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH’lı hastalarda pulmoner rehabilitasyonun etkinliğini belirlemek için i-BODE indeksinin kullanımı
Use of i-BODE index to determine efficacy of pulmonary rehabilitation in COPD patients (627 defa görüntülendi)
116-123
doi: 10.5578/tt.68468 • PubMed: 31414642
İpek CANDEMİR, Pınar ERGUN, Dicle KAYMAZ, Neşe DEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH alevlenmeli hastalarda gerçek zamanlı PCR tekniğiyle viral panel pozitif olanların negatif olanlardan farklılığı
Differences of viral panel positive versus negative by real-time PCR in COPD exacerbated patients (641 defa görüntülendi)
124-130
doi: 10.5578/tt.68471 • PubMed: 31414643
Burcu YORMAZ, Duygu FINDIK, Mecit SÜERDEM 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 KOAH'ta göz ardı edilen bir komorbidite: Tiroid disfonksiyonu
An underestimated comorbidity of COPD: Thyroid dysfunction (630 defa görüntülendi)
131-135
doi: 10.5578/tt.68257 • PubMed: 31414644
Evrim Eylem AKPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarına klinik yaklaşım ve hukuki sonuçları
Clinical approach to foreign body aspirations in children and legal results (604 defa görüntülendi)
136-141
doi: 10.5578/tt.68442 • PubMed: 31414645
Hüseyin Fatih SEZER, Başar ÇOLAK, Salih TOPÇU, Adil AVCI, Galbinur ABDULAYEV 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Hızlı büyüme ve lokal invazyonla birlikte dev adrenal bez metastazı olan otopsili KHDAK hastası
An autopsied nsclc patient with huge adrenal gland metastasis with rapid growth and local invasion (464 defa görüntülendi)
142-145
doi: 10.5578/tt.68341 • PubMed: 31414646
Satoshi HAGIMOTO, Kunihiko MIYAZAKI, Shinya SATO, Takahide KODAMA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğerin ewing sarkomu: Nadir bir olgu
Ewing's sarcoma of the lung: A rare case (612 defa görüntülendi)
146-148
doi: 10.5578/tt.68241 • PubMed: 31414647
Selami EKİN, Ufuk ÇOBANOĞLU, Cemil GÖYA, Remzi ERTEN, Hanifi YILDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Çifte gastrik kabarcıklar
Double gastric bubbles (422 defa görüntülendi)
149-150
doi: 10.5578/tt.68342 • PubMed: 31414648
Shinichiro OKAUCHI, Yuika SASATANI, Gen OHARA, Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [PDF ]