Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 67 Sayı: 3 Yıl: 2019
Tuberculosis and Thorax
Volume: 67 Number: 3 Year: 2019
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kistik fibrozisli hastalarda anaerop bakterilerin rolünün araştırılması
Investigation of role of anaerobic bacteria in cystic fibrosis patients (642 defa görüntülendi)
151-161
doi: 10.5578/tt.68358 • PubMed: 31414649
Özlem DOĞAN, Ferda TUNÇKANAT, Güzin CİNEL, Burçin ŞENER, H. Uğur ÖZÇELİK, Elmas Ebru YALÇIN, Deniz DOĞRU ERSÖZ, E. Nural KİPER 
[Özet ] [PDF ] 
 Malign mezotelyomada bazı klinikopatolojik parametrelerin ve gen protein ekspresyonlarının prognostik analizi
The prognostic analysis of the some clinicopathological parameters and gene protein expressions in malignant mesothelioma (466 defa görüntülendi)
162-168
doi: 10.5578/tt.68517 • PubMed: 31414650
Mert TOHUMCUOĞLU, Mahmut BÜYÜKŞİMŞEK, İsmail Oğuz KARA, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Emine BAĞIR 
[Özet ] [PDF ] 
 MELD-XI skoru orta-yüksek riskli pulmoner tromboemboli hastalarında basitleştirilmiş pulmoner emboli ciddiyet indeksinden bağımsız olarak hastane içi mortaliteyi öngörmektedir
MELD-XI score predicts in-hospital mortality independent of simplified pulmonary embolism severity index among patients with intermediate-to-high risk acute pulmonary thromboembolism (469 defa görüntülendi)
169-178
doi: 10.5578/tt.68614 • PubMed: 31414651
Orçun ÇİFTCİ, Çaşıt Olgun ÇELİK, Güldeniz UZAR, Elif KÜPELİ, İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut pulmoner embolide nötrofil lenfosit oranının 30 günlük mortaliteyi etkileyen diğer prognostik belirteçler ile karşılaştırılması
Comparison of neutrophil to lymphocyte ratio with other prognostic markers affecting 30 day mortality in acute pulmonary embolism (523 defa görüntülendi)
179-189
doi: 10.5578/tt.68519 • PubMed: 31414652
Umut Sabri KASAPOĞLU, Şehnaz OLGUN YILDIZELİ, Hüseyin ARIKAN, Ayşen ERER, Feyyaz KABADAYI, Erdem YALÇINKAYA, Melek ASLAN, Nuri Çağatay CİMŞİT, Emel ERYÜKSEL, Sait KARAKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de insidental pulmoner nodül görülme sıklığı
Incidental pulmonary nodule frequency in Turkey (485 defa görüntülendi)
190-196
doi: 10.5578/tt.68532 • PubMed: 31414653
Nalan OGAN1, Ayşe BAHA, Ebru ÖZAN SANHAL, Aslıhan ALHAN, Meral GÜLHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de akciğer kanserinde genetik mutasyonların bölgesel dağılımı (REDIGMA)
Regional distribution of genetic mutation in lung cancer in Turkey (REDIGMA) (545 defa görüntülendi)
197-204
doi: 10.5578/tt.68707 • PubMed: 31414654
Neslihan ÖZÇELİK, Nimet AKSEL, Yılmaz BÜLBÜL, Yurdanur ERDOĞAN, Filiz GÜLDAVAL, Şule KARABULUT GÜL, Ahmet BİRCAN, Atilla CAN, Necdet ÖZ, Ayşegül ŞENTÜRK, Sibel ARINÇ, Talat KILIÇ, Emine Bahar KURT, Ersin GÜNAY, Benan ÇAĞLAYAN, Derya ÇELEBİ AYDIN, İlknur BAŞYİĞİT, İsmail SAVAŞ, Dursun TATAR, Sulhattin ARSLAN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Mehmet BAYRAM, İnci GÜLMEZ, Ömer Tamer DOĞAN, Elif Yelda ÖZGÜN NİKSARLIOĞLU, Erkan KABA, Selen KARAOĞLANOĞLU, Esra AYDIN ÖZGÜR, Ali Erdem ÖZÇELİK, Tevfik ÖZLÜ, REDIGMA Study Group** 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromunda PAP tedavisinin enerji metabolizması üzerine etkileri
The effects of PAP therapy on energy metabolism in patients with obstructive sleep apnea syndrome (484 defa görüntülendi)
205-210
doi: 10.5578/tt.68364 • PubMed: 31414655
Ayşegül ALTINTOP GEÇKİL, Özkan YETKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Renal hücreli karsinomun endobronşiyal metastazında girişimsel pulmonolojinin yeri
The role of interventional pulmonology in endobronchial metastasis of renal cell carcinoma (1403 defa görüntülendi)
211-218
doi: 10.5578/tt.68407 • PubMed: 31414656
Deniz DOĞAN, Demet TURAN, Mehmet Akif ÖZGÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Ekstrapulmoner malignitelere bağlı endobronşiyal metastazlar
Endobronchial metastases secondary to extrapulmonary malignancies (502 defa görüntülendi)
219-224
doi: 10.5578/tt.68301 • PubMed: 31414657
Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Mehmet Akif ÖZGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nadir bir hastalık; spontan pnömotoraks ile başvuran Erdheim-Chester hastalığı
A rare disease; Erdheim-Chester disease presenting with spontaneous pneumothorax (491 defa görüntülendi)
225-230
doi: 10.5578/tt.68541 • PubMed: 31414658
Mustafa Buğra COŞKUNER, Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Azigos lob kaynaklı primer akciğer kanserine yapılan segmentektomi: azigos lobektomi
Segmentectomy for primer lung cancer, which arise from azygos lobe: azygos lobectomy (392 defa görüntülendi)
231-233
doi: 10.5578/tt.68622 • PubMed: 31414659
Hüseyin Fatih SEZER, Galbinur ABDULLAYEV, Adil AVCI, Serkan ÖZBAY, Salih TOPÇU 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Amfizemli büllerde hava-sıvı seviyesi
Air-fluid level in emphysematous bullae (389 defa görüntülendi)
234-235
doi: 10.5578/tt.68450 • PubMed: 31414660
Hajime OSAWA, Shinichiro OKAUCHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [PDF ] 
 El bileği fleksör tendonlarında tüberküloz tenosinoviti
Tuberculous tenosynovitis in wrist flexor tendons (499 defa görüntülendi)
236-238
doi: 10.5578/tt.68451 • PubMed: 31414661
Melike DEMİR, Levent KÜÇÜK, Gülşen MERMUT, Hüsnü PULLUKÇU, Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN 
[Özet ] [PDF ]