Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 67 Sayı: 4 Yıl: 2019
Tuberculosis and Thorax
Volume: 67 Number: 4 Year: 2019
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Hastanede tedavi edilen toplumda gelişen pnömonide hiponatremi hastane yatışını uzatır ve hipernatremi mortalite için hiponatremiden daha güçlü bir belirteçtir
Hyponatremia prolongs hospital stay and hypernatremia better predicts mortality than hyponatremia in hospitalized patients with community-acquired pneumonia (528 defa görüntülendi)
239-247
doi: 10.5578/tt.68779 • PubMed: 32050865
Fatma TOKGÖZ AKYIL, Mustafa AKYIL, Meltem ÇOBAN AĞCA, Aylin GÜNGÖR, Erdal OZANTÜRK, Gökhan SÖĞÜT, Sümeyye ALPARSLAN BEKİR, Ahmet TOPBAŞ, Hatice TÜRKER, Tülin SEVİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Türk popülasyonunda obstrüktif uyku apne sendromunda rol oynayan antropometrik ölçümlerin belirlenmesi
Determination of anthropometric measurements in obstructive sleep apnea syndrome in Turkish population (535 defa görüntülendi)
248-257
doi: 10.5578/tt.68595 • PubMed: 32050866
Ahmet URSAVAŞ, Önder ÖZTÜRK, Oğuz KÖKTÜRK, Pınar MUTLU, Hatice KILIÇ, Aygül GÜZEL, Özge AYDIN GÜÇLÜ, Fatma ERBOY, Emine ARGÜDER, Habibe HEZER, Ebru Şengül ŞEREF PARLAK, A. Cemal PAZARLI, Sibel ÖZKURT, Neşe DURSUNOĞLU, Nurgül SEVİMLİ, Asiye KANBAY, Ümit TUTAR, Selma YEŞİLKAYA, Nevra Güllü ARSLAN, Şerife SAVAŞ BOZBAŞ, Elif KÜPELİ, Merve PINAR, Hilal ERMİŞ, Çiğdem ÖZDİLEKCAN, Nurhan SARIOĞLU, Gülgün ÇETİNTAŞ AVŞAR, Adnan Kazım USALAN, Sema SARAÇ, Aydanur EKİCİ, Başak BURGAZLIOĞLU  
[Özet ] [PDF ] 
 Obez ve non-obez obstrüktif uyku apneli hastalar arasında klinik ve polisomnografik farklılıklar
The clinical and polysomnographic differences between obese and non-obese patients with obstructive sleep apnea (501 defa görüntülendi)
258-264
doi: 10.5578/tt.68905 • PubMed: 32050867
Banu GÜLBAY, Turan ACICAN, Merda ERDEMİR IŞIK, Fatma ÇİFTCİ, Zeynep Pınar ÖNEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Beden kitle indeks değerlerinin uykuda solunum bozukluğunun ağırlığı ve fenotipi ile ilişkisi
The association of body mass index values with severity and phenotype of sleep-disordered breathing (501 defa görüntülendi)
265-271
doi: 10.5578/tt.69057 • PubMed: 32050868
Çiğdem ÖZDİLEKCAN, Tarkan ÖZDEMİR, Mustafa Hamidullah TÜRKKANI, Halil Yılmaz SUR, Maram Gamal KATOUE 
[Özet ] [PDF ] 
 Hava yolu stentleri: endikasyonların, sonuçların ve komplikasyonların retrospektif olarak değerlendirilmesi; 10 yıllık tecrübemizle
Airway stents: a retrospective evaluation of indications, results and complications in our 10-year experience (507 defa görüntülendi)
272-284
doi: 10.5578/tt.68967 • PubMed: 32050869
Mehmet Akif ÖZGÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA, Ekrem Cengiz SEYHAN, Demet TURAN, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Güler ÖZGÜL, Deniz DOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Üç yıllık meslek hastalıkları kliniği deneyimi
Three-year' experience of a tertiary level occupational diseases clinic (509 defa görüntülendi)
285-291
doi: 10.5578/tt.68897 • PubMed: 32050870
Arif ÇIMRIN, Yücel DEMİRAL, Nur Şafak ALICI, Ayşe COŞKUN BEYAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Kronik sinüzit/nazal polipli eozinofilik astım ve biyolojikler
Eosinophilic asthma with chronic rhinosinusitis/nasal polyps and biologic agents (579 defa görüntülendi)
292-299
doi: 10.5578/tt.68953 • PubMed: 32050871
İnsu YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 İnterstisyel akciğer hastalığı tanısında transbronşiyal akciğer kriyobiyopsi
Transbronchial lung cryobiopsy in the diagnosis of interstitial lung disease (488 defa görüntülendi)
300-306
doi: 10.5578/tt.69078 • PubMed: 32050872
Joseph KEENAN, Elliot BACKER, Heidi GIBSON, Roy CHO, H. Erhan DİNÇER 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 İntravasküler koilin bronşa migrasyonu: iki olgu sunumu ile literatürün gözden geçirilmesi
Intravascular coil migration to bronchus: review of the literature with two case reports (497 defa görüntülendi)
307-313
doi: 10.5578/tt.69010 • PubMed: 32050873
Nur Aleyna YETKİN, Nuri TUTAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
67. Cilt Yazar ve Konu İndeksi (6 defa görüntülendi)314-319