Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 68 Sayı: 1 Yıl: 2020
Tuberculosis and Thorax
Volume: 68 Number: 1 Year: 2020
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein düzeyleri, karotis intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ kalınlığı arasındaki ilişki
The relationship between the heart-type fatty acid binding protein levels, carotid intima media thickness and epicardial fat thickness in patients with obstructive sleep apnea syndrome (434 defa görüntülendi)
1-8
doi: 10.5578/tt.68912 • PubMed: 31414672
Cebrail AZAR,Özlem ABAKAY,Şengül AZAR,Tayfun KERMENLİ,Hatice YÜKSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Serum ghrelin, obestatin düzeyleri ve ghrelin/obestatin oranının astım ile ilişkisi
Relationship between ghrelin and obestatin levels and ghrelin/obestatin ratio in patients with asthma (329 defa görüntülendi)
9-16
doi: 10.5578/tt.68815 • PubMed: 31414673
Deniz KIZILIRMAK,Bülent BOZKURT,Harun KARAMANLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Amfizemli hastaların bronkoskopik volüm azaltıcı coil tedavisinin gerçek yaşam sonuçları
Real life results of coil treatment for bronchoscopic lung volume reduction in emphysema (362 defa görüntülendi)
17-24
doi: 10.5578/tt.69320 • PubMed: 31414674
Demet TURAN, Deniz DOĞAN, Mustafa ÇÖRTÜK, Efsun Gonca UĞUR, CHOUSEIN, Elif TANRIVERDİ, Binnaz Zeynep, YILDIRIM, Barış DEMİRKOL, Halit ÇINARKA, Mehmet Akif ÖZGÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede yatan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda D vitamini durumu
Vitamin D status in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease (322 defa görüntülendi)
25-34
doi: 10.5578/tt.66351 • PubMed: 31414675
Nurdan KÖKTÜRK, Esra Meltem KOÇ, Tuğba KÖRLÜ AKKALE, Sakine BAHÇECİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük boyutlu akciğer nodüllerinin bilgisayarlı tomografi ile saptanmasında maksimum intensite projeksiyon tekniğinin önemi
Diagnostic importance of maximum intensity projection technique in the identification of small pulmonary nodules with computed tomography (295 defa görüntülendi)
35-42
doi: 10.5578/tt.68561 • PubMed: 31414676
Pınar GÜLERYÜZ KIZIL, Koray HEKİMOĞLU, Mehmet COŞKUN, Şule AKÇAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk çağında bruselloza bağlı akciğer infeksiyonları
Pulmonary infections due to brucellosis in childhood (305 defa görüntülendi)
43-47
doi: 10.5578/tt.69015 • PubMed: 31414677
Gülsüm İclal BAYHAN, Abdussamet BATUR, İbrahim ECE 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Ulusal yayınlar ışığında Türkiye’de bronşektazi
Bronchiectasis in Turkey: Under the light of national publications (295 defa görüntülendi)
48-65
doi: 10.5578/tt.69231 • PubMed: 31414678
Yılmaz BÜLBÜL, Özlem ERÇEN DİKEN, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN (ASYOD Akciğer İnfeksiyonları ve Tüberküloz Bilim Kurulu) 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserinde immünoterapi ve tedavide multidisipliner yaklaşım
Immunotherapy and multidisciplinary approach to treatment in lung cancer (293 defa görüntülendi)
66-75
doi: 10.5578/tt.69278 • PubMed: 31414679
Nuri KARADURMUŞ, Akın KAYA, Tuncay GÖKSEL, Ülkü YILMAZ, Necla TÜLEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pulmoner endarterektomi sonrası masif pulmoner emboli: Olgu sunumu
A massive pulmonary thromboembolism after pulmonary endarterectomy: A case report (293 defa görüntülendi)
76-79
doi: 10.5578/tt.69183 • PubMed: 31414680
Elif YILMAZEL UÇAR, Bilge DONKAR, Ömer ARAZ, Metin AKGÜN 
[Özet ] [PDF ]