Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 68 Sayı: 1 Yıl: 2020
Tuberculosis and Thorax
Volume: 68 Number: 1 Year: 2020
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein düzeyleri, karotis intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ kalınlığı arasındaki ilişki
The relationship between the heart-type fatty acid binding protein levels, carotid intima media thickness and epicardial fat thickness in patients with obstructive sleep apnea syndrome (510 defa görüntülendi)
1-8
doi: 10.5578/tt.68912 • PubMed: 32718134
Cebrail AZAR,Özlem ABAKAY,Şengül AZAR,Tayfun KERMENLİ,Hatice YÜKSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Serum ghrelin, obestatin düzeyleri ve ghrelin/obestatin oranının astım ile ilişkisi
Relationship between ghrelin and obestatin levels and ghrelin/obestatin ratio in patients with asthma (387 defa görüntülendi)
9-16
doi: 10.5578/tt.68815 • PubMed: 32718135
Deniz KIZILIRMAK,Bülent BOZKURT,Harun KARAMANLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Amfizemli hastaların bronkoskopik volüm azaltıcı coil tedavisinin gerçek yaşam sonuçları
Real life results of coil treatment for bronchoscopic lung volume reduction in emphysema (425 defa görüntülendi)
17-24
doi: 10.5578/tt.69320 • PubMed: 32718136
Demet TURAN, Deniz DOĞAN, Mustafa ÇÖRTÜK, Efsun Gonca UĞUR, CHOUSEIN, Elif TANRIVERDİ, Binnaz Zeynep, YILDIRIM, Barış DEMİRKOL, Halit ÇINARKA, Mehmet Akif ÖZGÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede yatan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda D vitamini durumu
Vitamin D status in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease (377 defa görüntülendi)
25-34
doi: 10.5578/tt.66351 • PubMed: 32718137
Nurdan KÖKTÜRK, Esra Meltem KOÇ, Tuğba KÖRLÜ AKKALE, Sakine BAHÇECİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük boyutlu akciğer nodüllerinin bilgisayarlı tomografi ile saptanmasında maksimum intensite projeksiyon tekniğinin önemi
Diagnostic importance of maximum intensity projection technique in the identification of small pulmonary nodules with computed tomography (362 defa görüntülendi)
35-42
doi: 10.5578/tt.68561 • PubMed: 32718138
Pınar GÜLERYÜZ KIZIL, Koray HEKİMOĞLU, Mehmet COŞKUN, Şule AKÇAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk çağında bruselloza bağlı akciğer infeksiyonları
Pulmonary infections due to brucellosis in childhood (362 defa görüntülendi)
43-47
doi: 10.5578/tt.69015 • PubMed: 32718139
Gülsüm İclal BAYHAN, Abdussamet BATUR, İbrahim ECE 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Ulusal yayınlar ışığında Türkiye’de bronşektazi
Bronchiectasis in Turkey: Under the light of national publications (356 defa görüntülendi)
48-65
doi: 10.5578/tt.69231 • PubMed: 32718140
Yılmaz BÜLBÜL, Özlem ERÇEN DİKEN, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN (ASYOD Akciğer İnfeksiyonları ve Tüberküloz Bilim Kurulu) 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserinde immünoterapi ve tedavide multidisipliner yaklaşım
Immunotherapy and multidisciplinary approach to treatment in lung cancer (351 defa görüntülendi)
66-75
doi: 10.5578/tt.69278 • PubMed: 32718141
Nuri KARADURMUŞ, Akın KAYA, Tuncay GÖKSEL, Ülkü YILMAZ, Necla TÜLEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pulmoner endarterektomi sonrası masif pulmoner emboli: Olgu sunumu
A massive pulmonary thromboembolism after pulmonary endarterectomy: A case report (356 defa görüntülendi)
76-79
doi: 10.5578/tt.69183 • PubMed: 32718142
Elif YILMAZEL UÇAR, Bilge DONKAR, Ömer ARAZ, Metin AKGÜN 
[Özet ] [PDF ]