Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 68 Sayı: 2 Yıl: 2020
Tuberculosis and Thorax
Volume: 68 Number: 2 Year: 2020
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye’de solunum sistemi alanında en çok atıf alan 100 makalenin analizi (1975-2019): bibliyometrik analiz
The analysis of the top 100 most cited publications in chest diseases in Turkey (1975-2019): a bibliometric analysis (406 defa görüntülendi)
81-95
doi: 10.5578/tt.69387 • PubMed: 32755107
Pınar YILDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sarkoidozda endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde mediastinal lenf nodu örneklemelerinde CD4+, CD8+ ve CD103+ T lenfositlerin tanısal değeri
Diagnostic value of CD4+, CD8+ and CD103+ lymphocytes in mediastinal lymph node specimens obtained via endobronchial ultrasonography for sarcoidosis (338 defa görüntülendi)
96-102
doi: 10.5578/tt.69517 • PubMed: 32755108
Soner Umut KÜVER, Fatma TOKGÖZ AKYIL, Selahattin ÖZTAŞ, Baran GÜNDOĞUŞ, Nurcan ÇETİN, Tülin SEVİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Depresif ve endişe duygudurumunun kistik fibrozis olmayan bronşektazi hastalarının kliniği üzerindeki etkis
Clinical impact of depression and anxiety in patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis (313 defa görüntülendi)
103-111
doi: 10.5578/tt.69348 • PubMed: 32755109
Melahat BEKİR, Derya KOCAKAYA, Baran BALCAN, Şehnaz OLGUN YILDIZELİ, Emel ERYÜKSEL, Berrin CEYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Spirometrik incelemeler kabul edilebilirlik kriterlerini sağlıyor mu? Türkiye’de üçüncü basamak göğüs hastalıkları hastanesi verisi
Does spirometric tests meet the acceptability criteria? Data from a tertiary chest hospital in Turkey (313 defa görüntülendi)
112-117
doi: 10.5578/tt.69716 • PubMed: 32755110
Kurtuluş AKSU, Ali FIRINCIOĞLULARI, Funda AKSU 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde yüksek PD-L1 düzeyi ile ilişkili klinikopatolojik faktörlerin ve periferik kan parametrelerinin belirlenmesi
The association of clinicopathologic features and peripheral blood parameters with high PD-L1 expression in non-small cell lung cancer (286 defa görüntülendi)
118-125
doi: 10.5578/tt.69182 • PubMed: 32755111
Burak BİLGİN, Mutlu HIZAL, Şebnem YÜCEL, Mehmet Ali Nahit ŞENDUR, Nalan AKYÜREK, Muhammed Bülent AKINCI, Ülkü YILMAZ, Bülent YALÇIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sarkoidoz ve tüberküloz lenfadenit ayrımında doku element analizi kullanılabilir mi?
Can tissue elemental analysis be used to differentiate sarcoidosis and tuberculous lymphadenitis? (302 defa görüntülendi)
126-134
doi: 10.5578/tt.69691 • PubMed: 32755112
Ömer ARAZ, Aslı ARAZ, Elif YILMAZEL UÇAR, Fatma AKDEMİR, Elif DEMİRCİ, Yener AYDIN, Buğra KERGET, Metin AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 COVID-19 pandemisi sırasında obstrüktif uyku apne yönetimi
Management of obstructive sleep apnea during COVID-19 pandemic (299 defa görüntülendi)
135-140
doi: 10.5578/tt.69745 • PubMed: 32755113
Banu GÜLBAY, Alpay AZAP, Akın KAYA, Turan ACICAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Astım ve COVID-19: Ne biliyoruz?
Asthma and COVID-19: What do we know? (296 defa görüntülendi)
141-147
doi: 10.5578/tt.69775 • PubMed: 32755114
Nurhan SARIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ağır eozinofilik astımda anti-IL-5 tedaviler: gerçek yaşam verileri
Anti-IL-5 treatments in severe eosinophilic asthma: real life datas (271 defa görüntülendi)
148-159
doi: 10.5578/tt.69416 • PubMed: 32755115
Betül ÖZDELÖZTÜRK, Sevim BAVBEK 
[Özet ] [PDF ] 
 COVID-19 infeksiyonunun otopsi ve biyopsi raporlarına göre patolojik özellikler
Pathological features of COVID-19 infection from biopsy and autopsy series (271 defa görüntülendi)
160-167
doi: 10.5578/tt.69611 • PubMed: 32755116
Sidar ÇOPUR, Asiye KANBAY, Barış AFŞAR, Rengin ELSÜRER AFŞAR, Mehmet KANBAY 
[Özet ] [PDF ] 
 COVID-19’da yüksek akımlı nazal kanül oksijen kullanımı: literatür taraması
High flow nasal cannula in COVID-19: a literature review (291 defa görüntülendi)
168-174
doi: 10.5578/tt.69807 • PubMed: 32755117
Aslıhan GÜRÜN KAYA, Miraç ÖZ, Serhat EROL, Fatma ÇİFTÇİ, Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Arnold Chiari malformasyonu nedeniyle vokal kord paralizisi gelişen ve trakeostomi takılan hastada apnöstik solunuma tedavi yaklaşımı
Treatment approach to apnestic breathing in a patient with vocal cord paralysis due to Arnold Chiari malformation and tracheostomy (266 defa görüntülendi)
175-183
doi: 10.5578/tt.69450 • PubMed: 32755118
Selahattin AYAS, Gülçin BENBİR ŞENEL, Derya KARADENİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Nadir ve ciddi bir komplikasyon: gemifloksasin kullanımı sonrası tendinopati
A rare but a serious complication: gemifloxacin induced tendinopathy (285 defa görüntülendi)
184-187
doi: 10.5578/tt.69502 • PubMed: 32755119
Asiye KANBAY, İrem MIHCIOĞLU, Nilüfer TEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çok nadir görülen ölümcül bir komplikasyon: tek taraf total pnömotoraks tedavisinden sonra gelişen bilateral reekspansiyon akciğer ödemi
A very rare fatal complication: bilateral reexpansion pulmonary edema after treatment of single side total pneumothothorax (285 defa görüntülendi)
188-191
doi: 10.5578/tt.69524 • PubMed: 32755120
Ahmet DUMANLI, Ersin GÜNAY, Gürhan ÖZ, Suphi AYDIN, Şule ÇİLEKAR, Adem GENCER, İbrahim Güven ÇOŞĞUN, Aydın BALCI 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 
COVID-19 infections and pulmonary rehabilitation (300 defa görüntülendi)
192-194
doi: 10.5578/tt.69506 • PubMed: 32755121
İpek CANDEMİR, Pınar ERGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 
Maximum intensity projection technique in the identification of small pulmonary nodules (274 defa görüntülendi)
195
doi: 10.5578/tt.69540 • PubMed: 32755122
Hiroaki SATOH 
[Özet ] [PDF ] 
 
Diagnostic importance of maximum intensity projection technique in the identification of small pulmonary nodules with computed tomography (276 defa görüntülendi)
196-197
doi: 10.5578/tt.69776 • PubMed: 32755123
Pınar GÜLERYÜZ KIZIL, Koray HEKİMOĞLU, Mehmet COŞKUN, Şule AKÇAY 
[Özet ] [PDF ] 
 
Hyponatremia prolongs hospital stay in patients with community-acquired pneumonia (279 defa görüntülendi)
198-199
doi: 10.5578/tt.69321 • PubMed: 32755124
Shinichiro OKAUCHİ, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [PDF ] 
 COVID-19: Normalleşme sürecinde alerji kliniği
(295 defa görüntülendi)
200-204
Kurtuluş AKSU 
[Özet ] [PDF ]