Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 49 Sayı: 4 Yıl: 2001
Tuberculosis and Thorax
Volume: 49 Number: 4 Year: 2001
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Bronşiyal Astımda Hasta Eğitiminin Hastalığın Prognozu, Solunum Fonksiyonları ve Yaşam Kalitesine Etkisi
The Effect of Patient Education on Prognosis, Pulmonary Functions and Quality of Life in Asthmatic Patients (2186 defa görüntülendi)
421 - 430
İ. Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Haluk TÜRKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 The Relationship Between Dyspnea and Pulmonary Functions, Arterial Blood Gases and Exercise Capacity in Patients with COPD
KOAH'lı Hastalarda Dispne ve Pulmoner Fonksiyonlar, Arter Kan Gazları ve Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İlişki (2061 defa görüntülendi)
431 - 438
Öznur AKKOCA, Ferda ÖNER, Sevgi SARYAL, Gülseren KARABIYIKOĞLU, Özlem GÜRKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Asbestozisin YRBT Bulguları
HRCT Findings of Asbestosis (2474 defa görüntülendi)
439 - 443
Mutlu CİHANGİROĞLU, Mehmet Hamdi MUZ, Selami SERHATLIOĞLU, Murat AKFIRAT, Hüseyin ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı
Diagnostic Utility of Computed Tomography in Thoracic Tuberculosis (2441 defa görüntülendi)
444 - 455
Semra BİLAÇEROĞLU, Güngör ŞAHİN, Ziya KUMCUOĞLU, Hüdaver ALPER, Emel ÇELİKTEN, Kunter PERİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Kanserinde Kemoterapiye Yanıtın Tahmini ve Değerlendirilmesinde 99Tcm-MIBI Tutulumu, Ön Rapor
The Value of 99Tcm-MIBI Uptake in Prediction and Evaluation of the Chemotherapeutic Response in Primary Lung Cancer, Preliminary Report (1882 defa görüntülendi)
456 - 463
Celal KARLIKAYA, Mahmut YÜKSEL, Naki GÜLŞEN, T. Fikret ÇERMİK, Osman HATİPOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım
Approach to the Pulmonary Thromboembolism in Clinical Practice (2037 defa görüntülendi)
464 - 470
A. Berna DURSUN, Selma FIRAT GÜVEN, Dilek SAKA, Nurhan SARIOĞLU, Tuğrul ŞİPİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Kemik İliği Transplantasyonuna Bağlı Bronşiyolitis Obliterans
Bronchiolitis Obliterans Due to Bone Marrow Transplantation (1861 defa görüntülendi)
471 - 476
Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Mutlu ARAT, Haluk KOÇ, Doğanay ALPER 
[Özet ] [PDF ] 
 Wegener Granülomatözisi: Sekiz Olgunun Değerlendirilmesi
The Evaluation of Eight Cases with Wegener Granulomatosis (2392 defa görüntülendi)
477 - 482
Pınar ERGÜN, Çiğdem BİBER, Yurdanur ERDOĞAN, Ülkü Y. TURAY, A. İhsan KEYF, M. Engin ŞAHİN, Ayşe AYAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Primer Antifosfolipid Sendromu: Olgu Sunumu
Primary Antiphospholipid Syndrome: A Case Report (2093 defa görüntülendi)
483 - 488
Banu ERİŞ GÜLBAY, Demet KARNAK, Oya KAYACAN, Sumru BEDER 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Pulmoner Parankimal Amiloidozis Olgusu
A Case of Pulmonary Parenchimal Amyloidosis (2057 defa görüntülendi)
489 - 492
İsmail YÜKSEKOL, Arzu BALKAN, Yücel TAŞAN, Salih DEVECİ, Akın KAYA, Necmettin DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Olgu Nedeniyle Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon (PAVM)
A Case of Pulmonary Arteriovenous Malformation (PAVM) (1958 defa görüntülendi)
493 - 496
Özhan KULA, Seyhan US DÜLGER, Hilal ALTINÖZ, Birsen YILMAZ OCAKLI, Salih GÜRAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Timus Yerleşimli Ektopik Paratiroid Adenomuna Bağlı Primer Hiperparatiroidizm Olgusu
A Case of Primary Hyperparathyroidism Secondary to Ectopic Parathyroid Adenoma Located in Thymus (2451 defa görüntülendi)
497 - 499
Murat KARA, Adem GÜNGÖR 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Histiositozis X ve Akciğer Kanserli Bir Olgu
Pulmonary Histiocytosis X and Lung Carcinoma: Case Report (2208 defa görüntülendi)
500 - 503
Akın KAYA, İsmail SAVAŞ, Elif ŞEN, Serpil DİZBAY SAK, Adem GÜNGÖR, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Yaklaşım 1
Klinik Yaklaşım 1 (2256 defa görüntülendi)
504 - 508
Hikmet FIRAT 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Lenfomaların Akciğer Tutulumu
Lenfomaların Akciğer Tutulumu (2168 defa görüntülendi)
509 - 513
Özlem URAL GÜRKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar
Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar (1960 defa görüntülendi)
514 - 517
Serkan ENÖN, Nezih ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH Patogenezinde Adezyon Molekülleri ve Sitokinlerin Rolü
KOAH Patogenezinde Adezyon Molekülleri ve Sitokinlerin Rolü (1918 defa görüntülendi)
518 - 524
Elif KÜPELİ, Sumru BEDER, Oya KAYACAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Öksürük
Öksürük (2246 defa görüntülendi)
525 - 539
Zafer KARTALOĞLU, Oğuzhan OKUTAN, Ahmet İLVAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Radyoloji Dersleri 4: Bronşiektazide Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi
Radyoloji Dersleri 4: Bronşiektazide Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (2915 defa görüntülendi)
540 - 544
Çetin ATASOY 
[Özet ] [PDF ]