Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 50 Sayı: 4 Yıl: 2002
Tuberculosis and Thorax
Volume: 50 Number: 4 Year: 2002
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Toplum Kökenli Pnömonilerde Hastalık Şiddeti ile Akut Faz Reaktanları Arasındaki İlişki
The Relations Between Levels of Acute Phase Reactants and Severity of Community Acquired Pneumonia (2027 defa görüntülendi)
431 - 437
Mustafa KOLSUZ, Muzaffer METİNTAŞ, İrfan UÇGUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum Kökenli Pnömonilerin Azitromisin ile Ayaktan Tedavisi
Azithromycin in the Outpatient Management of Community Acquired Pneumonia (1945 defa görüntülendi)
438 - 442
Oğuz UZUN, Levent ERKAN, Hasan TATLISÖZ, Adviye ÖZER, Aynur TALU, Davut UĞURLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Arter Hipertansiyonu Olan KOAH Olgularında Sağ ve Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Right and Left Ventricular Function in Patients COPD (1939 defa görüntülendi)
443 - 450
Emine İZBUDAK, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Effects of Health Education of Patients with COPD (2252 defa görüntülendi)
451 - 461
Ayşe GÜNER, Nazlı ATAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of the Patients Referred for the Chest Diseases Consultation (1996 defa görüntülendi)
462 - 468
Demet KARNAK, Deniz KÖKSAL, Gül MOĞULKOÇ, Sumru BEDER, Efşin PINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer Benign Toraks Duvarı Tümörleri '103 Olgunun Retrospektif Analizi'
Primary Benign Chest Wall Tumors 'Retrospective Analysis of 103 Cases' (1979 defa görüntülendi)
469 - 472
Ekber ŞAHİN, Ayten KAYI CANGIR, Arif Osman TOKAT, Hakan KUTLAY, Murat AKAL, Adem GÜNGÖR, Nezih ÖZDEMİR, Şevket KAVUKÇU, Hadi AKAY, İlker ÖKTEN, Şinasi YAVUZER 
[Özet ] [PDF ] 
 Submasif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavinin Sonuçları
The Results of Thrombolytic Therapy in Submassive Pulmonary Thromboembolism (2133 defa görüntülendi)
473 - 479
Numan EKİM, İ. Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Mustafa CEMRİ, Atiye ÇENGEL, Koray DEMİREL, Mehmet KİTAPÇI 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tedavisi Sırasında Gelişen Hepatotoksisitede Klinik Yaklaşım
The Management of Antituberculosis Drug Induced Hepatotoxicity (1916 defa görüntülendi)
480 - 484
Aydan ÇAKAN, Ahmet Emin ERBAYCU, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Genç ve Yaşlı Hastalarda Tüberkülozun Benzer ve Farklı Yönleri
Similarity and Differences of Tuberculosis in the Young and the Elderly Patients (2224 defa görüntülendi)
485 - 491
Dursun TATAR, Özlem KESKİN, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Deri-Yumuşak Doku Tutulumu ve Apselerle Seyreden Dissemine Tüberküloz Olgusu
A Case of Disseminated Tuberculosis with Skin-Soft Tissue Involvement and Abscess (2540 defa görüntülendi)
492 - 496
Ayşe ERBAY, Hürrem BODUR, Mustafa Aydın ÇEVİK, Aydın YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi ('Scimitar' Sendromu): Olgu Sunumu
Anomalous Pulmonary Venous Return (Scimitar Syndrome): A Case Report (2121 defa görüntülendi)
497 - 500
İsmail YÜKSEKOL, Yücel TAŞAN, Mesut BIÇAK, Mustafa TAŞAR, Necmettin DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Deskuamatif İnterstisyel Pnömoninin Sıradışı Prezentasyonu: 'Crazy-Paving' Görünümü (Olgu Sunumu)
An Unusual Presentation of Desquamative Interstitial Pneumonia: Crazy-Paving Appearance (A Case Report) (2470 defa görüntülendi)
501 - 504
Çetin ATASOY, Suat FİTOZ, Kıvılcım YAVUZ, Serdar AKYAR, Gökhan ÇELİK, Akın KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 'American Thoracic Society (ATS)' 2001 Erişkin Toplum Kökenli Pnömoni Tanı-Tedavi Rehberi
'American Thoracic Society (ATS)' 2001 Erişkin Toplum Kökenli Pnömoni Tanı-Tedavi Rehberi (1705 defa görüntülendi)
505 - 512
Elif ŞEN, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Mekanik Ventilasyon Sırasında Solunum Monitörizasyonu: I
Mekanik Ventilasyon Sırasında Solunum Monitörizasyonu: I (2171 defa görüntülendi)
513 - 526
Gül GÜRSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Uykuda Solunum Bozukluklarında Yeni Tanımlamalar
Uykuda Solunum Bozukluklarında Yeni Tanımlamalar (2099 defa görüntülendi)
527 - 535
Oğuz KÖKTÜRK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
İndeks (9 defa görüntülendi)536 - 539