Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 51 Sayı: 1 Yıl: 2003
Tuberculosis and Thorax
Volume: 51 Number: 1 Year: 2003
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Astımlı Olgularda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
High Resolution Computed Tomography Findings in Patients with Asthma (2073 defa görüntülendi)
5 - 10
Arzu YORGANCIOĞLU, Ayşın ŞAKAR, Serdar TARHAN, Pınar ÇELİK, Cihan GÖKTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sarkoidozda Evrelere Göre Klinik Özellikler ve Tanısal Yaklaşım
Clinical Features and Diagnostic Approach to Sarcoidosis According to Stages (2245 defa görüntülendi)
11 - 16
Zeynep A. AYTEMUR, Münevver ERDİNÇ, Ertürk ERDİNÇ, Halil ATEŞ, Önder AKYÜREKLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri
Pulmonary Function Test Before and After Operation of Coronary Artery By-Pass Surgery (1988 defa görüntülendi)
17 - 22
Ahmet ERGÜN, Mustafa ŞIRLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Kanserli Hastalarda Deri Bulguları
The Skin Manifestations in Patients with Lung Cancers (1989 defa görüntülendi)
23 - 26
Serap ÖZTÜRKCAN, Fatma ÖZEL, Sinan DOĞAN, Zehra SEYFİKLİ, Ahmet HATİPOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Multipl Miyelomada Akciğer ve Göğüs Duvarı Tutulumu
Pulmonary and Chest Wall Involvement in Multiple Myeloma (2775 defa görüntülendi)
27 - 32
F. Sema OYMAK, Ahmet KARAMAN, Işın SOYUER, Hatice KARAMAN, İnci GÜLMEZ, Ramazan DEMİR, Ali ÜNAL, Mustafa ÖZESMİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Isparta İli Verem Savaş Dispanserleri'nde Kayıtlı Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Bazı Epidemiyolojik Özellikleri
Some Epidemiological Features of Extrapulmonary Tuberculosis Registered in the Tuberculous Struggle Dispensaries in Isparta (1948 defa görüntülendi)
33 - 39
Rezan DEMİRALAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Birinci Basamak Hekimlerinin Akciğer Tüberkülozu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Tedavi Yaklaşımları
The Knowledge, Attitude and Behavior Related to the Tuberculosis and Approaches of Tuberculosis Therapy by the Physicians Providing First Step Service (1979 defa görüntülendi)
40 - 47
S. Erhan DEVECİ, Teyfik TURGUT, Yasemin AÇIK, Figen DEVECİ, M. Hamdi MUZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Over Hiperstimülasyon Sendromuna Bağlı Plevra Sıvısı
Pleural Effusion Due to the Ovarian Hyperstimulation Syndrome (1995 defa görüntülendi)
48 - 51
Füsun ALATAŞ, İrfan UÇGUN, Hale MORAL, Sinan ERGİNEL, Emel HARMANCI, Muzaffer METİNTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Tekrarlayan Aspirasyon Pnömonisi ve 'Barrett' Özefagusu: Olgu Sunumu
Recurrent Aspiration Pneumonia and Barrett's Esophagus: A Case Report (2087 defa görüntülendi)
52 - 55
İsmail YÜKSEKOL, Yücel TAŞAN, Metin ÖZKAN, Arzu BALKAN, Mesut BIÇAK, Necmettin DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer Trakeal Karsinoma
Primary Tracheal Carcinoma (1960 defa görüntülendi)
56 - 59
İsmail YÜKSEKOL, Yücel TAŞAN, Engin BALCI, Hayati BİLGİÇ, Necmettin DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Venöz Tromboembolizmde Kalıtsal Risk Faktörleri
Genetic Risk Factors of Venous Thromboembolism (2135 defa görüntülendi)
60 - 69
Ferda ÖNER, Akın KAYA, Ruşina DOĞAN, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Senkron Kanser Olgu Sunumu
Synchoronous Lung Carcinoma: A Case Report (1918 defa görüntülendi)
70 - 73
Arif Osman TOKAT, Murat ÖZKAN, Adem GÜNGÖR 
[Özet ] [PDF ] 
 Substernal Guatrda Yumurta Kabuğu Şeklinde Kalsifikasyon
Egg Shell Calcification of the Substernal Goitre (2227 defa görüntülendi)
74 - 77
Nurhan KÖKSAL, Ali ÇETİNKAYA, Aytekin GÜVEN, Mehmet Akif BÜYÜKBEŞE 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Mesleki Astım
Occupational Asthma (2174 defa görüntülendi)
78 - 90
Ferda ÖNER, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Dirençli Tüberküloz Kavitelerinde Alternatif Tedaviler Düşünülebilir mi?
New Treatment Modalities for the Cavitary Lesion of Drug-Resistant Tuberculous (2155 defa görüntülendi)
91 - 93
Y.Banu ÇIKIRIKÇIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Profilaksisi
Tuberculosis Prophylaxis (4128 defa görüntülendi)
94 - 99
Z. Müjgan GÜLER, A. Berna DURSUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Mekanik Ventilasyon Sırasında Solunum Monitörizasyonu: II
Mekanik Ventilasyon Sırasında Solunum Monitörizasyonu: II (1973 defa görüntülendi)
100 - 106
Gül GÜRSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Obezite-Hipoventilasyon Sendromu
Obezite-Hipoventilasyon Sendromu (2415 defa görüntülendi)
107 - 116
Oğuz KÖKTÜRK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ]