Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 51 Sayı: 2 Yıl: 2003
Tuberculosis and Thorax
Volume: 51 Number: 2 Year: 2003
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Bronş Biyopsi Örneklerinde Hücresel İnflamasyon (Bronş Astımı ile Karşılaştırmalı)
The Cellular Inflammation of Bronchial Biopsies in Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (A Comparison with Asthma) (2038 defa görüntülendi)
123 - 131
Nurdan KÖKTÜRK, Türkan TATLICIOĞLU, Leyla MEMİŞ, Gülten TÜRKKANI 
[Özet ] [PDF ] 
 Stabil KOAH'lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri
Effects of Salbutamol and Ipratropium Bromide on Arterial Blood Gases in Patients with Stable COPD (1858 defa görüntülendi)
132 - 137
Tülay ÖZDEMİR, Esra GEÇKİN, Candan ÖĞÜŞ, Aykut ÇİLLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Isparta'daki Ev Tozlarında Polen, Mantar Sporu ve Diğer Materyallerin Araştırılması
Investigation of Pollens, Fungal Spors and Other Materials in Houst Dust of Isparta (1846 defa görüntülendi)
138 - 144
Hülya ÖZKUL, Ali İNCE, Ahmet AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Pulmoner Arter Tıkanıklığı Oluşturulan Köpeklerde Hipertonik NaCl (%7.5) Etkisi
The Effects of Hypertonic NaCl (7.5%) in Dogs with Induced Acute Pulmonary Artery Obstruction (1919 defa görüntülendi)
145 - 151
Refik ÜLKÜ, M. Nesimi EREN, Ömer ÇAKIR, Ömer SATICI, Akın BALCI, Şevval EREN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?
In Which Stage We Diagnose and How We Treat Lung Cancer (1927 defa görüntülendi)
152 - 156
Funda ÖZTUNA, Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Toraks İçi Patolojilerin Malign ve Benign Ayrımında Tc-99m MIBI Sintigrafisinin Tanı Değeri
Diagnostic Value of Tc-99m MIBI Scintigraphy in the Differential Diagnosis of Malign and Benign of Intrathoracic Pathologies (2042 defa görüntülendi)
157 - 162
Haşim BOYACI, Fatma BERK, Ahmet ILGAZLI, Cengiz ERÇİN, Füsun YILDIZ, Canan ŞENGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri'nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Pulmonary Tuberculosis Patients Enrolled to Eskisehir Deliklitas Tuberculosis Control Dispensary (1878 defa görüntülendi)
163 - 170
Mustafa KOLSUZ, Muzaffer ERSOY, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI, Muzaffer METİNTAŞ, İrfan UÇGUN, Sinan ERGİNEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Self-Esteem Levels of Patients with Tuberculosis (2037 defa görüntülendi)
171 - 176
Müyesser ERDEM, Nazan TAŞCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Solid Organ Transplant Alıcılarında İnvaziv Pulmoner Aspergillozis
Invasive Pulmonary Aspergillosis in Solid Organ Transplant Recipients (2029 defa görüntülendi)
177 - 182
Özgür KARACAN, Şule AKÇAY, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Neslihan ÇELİK, Turan ÇOLAK, Funda TİMURKAYNAK, Beyhan DEMİRHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri
The Features of Cases of Intrathoracic Lymphomas (1969 defa görüntülendi)
183 - 189
Canan ÖZDEMİR SEZER, Özlem SELÇUK SÖNMEZ, Dilek SAKA, Bülent ÇİFTÇİ, Tuğrul ŞİPİT 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Sarkoidoz Nedenli Multipl Endobronşiyal Kitle Lezyonlar
Multiple Endobronchial Mass Lesions Due to Sarcoidosis (2066 defa görüntülendi)
190 - 192
Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Akın KAYA, Füsun ÜLGER, Doğanay ALPER 
[Özet ] [PDF ] 
 Alışılmamış Böbrek Tutulumu ile Seyreden Wegener Granülomatözü Olgusu
An Unusual Renal Presentation of Wegener's Granulomatosis (1924 defa görüntülendi)
193 - 196
Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN, Aydın YILMAZ, Figen ATALAY, Funda DEMİRAĞ, Leyla MEMİŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Hepatopulmoner Sendrom
Hepatopulmonary Syndrome (2175 defa görüntülendi)
197 - 206
Banu ERİŞGÜLBAY, Mutlu GÜLBAY, Akın KAYA, Turan ACICAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğerin Metastatik Tümörleri
Akciğerin Metastatik Tümörleri (1854 defa görüntülendi)
207 - 215
Murat ÖZKAN, Arif Osman TOKAT, Şevket KAVUKÇU 
[Özet ] [PDF ] 
 Üst Solunum Yolu Rezistansı Sendromu
Üst Solunum Yolu Rezistansı Sendromu (2037 defa görüntülendi)
216 - 226
Oğuz KÖKTÜRK, Selma FIRAT GÜVEN 
[Özet ] [PDF ]