Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 51 Sayı: 4 Yıl: 2003
Tuberculosis and Thorax
Volume: 51 Number: 4 Year: 2003
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 KOAH'da Dispne ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Dyspnea and Quality of Life in COPD (2041 defa görüntülendi)
365 - 372
Gizem DEMİR, Öznur AKKOCA, Ruşina DOĞAN, Sevgi SARYAL, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'lı Hastalarda Oksidan-Antioksidan Düzeyleri
The Levels of Oxidant and Antioxidant in Patients with COPD (1710 defa görüntülendi)
373 - 379
Elif ALTUNTAŞ, Teyfik TURGUT, Necip İLHAN, Figen DEVECİ, M. Hamdi MUZ, İlhami ÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Serum MMP-9 Düzeyi
Elevated Levels of Circulating Matrix Metalloproteinase-9 in Non-Small Cell Lung Cancer Patients (1665 defa görüntülendi)
380 - 384
Akın KAYA, Banu ERİŞ GÜLBAY, Özlem URAL GÜRKAN, Gökhan ÇELİK, Hacer SAVAŞ, İsmail SAVAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Taksi Sürücülerinde Gündüz Aşırı Uyku Hali ile Trafik Kazaları Arasındaki İlişki
The Evaluation of Excessive Daytime Sleepiness in Taxi Drivers (1865 defa görüntülendi)
385 - 389
Banu ERİŞ GÜLBAY, Turan ACICAN, Ruşina DOĞAN, Ayşe BAÇÇIOĞLU, Emine GÜLLÜ, Gülseren KARADAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu
Prevalance of Smooking Between the Doctors, Nurses and Medical Faculty Students at Some Health Facilities in Turkey (1754 defa görüntülendi)
390 - 397
Sabahat TEZCAN, Nazan YARDIM 
[Özet ] [PDF ] 
 Transüda-Eksüda Ayrımında Plevral Sıvı Psödokolinesteraz Düzeyinin Tanısal Değeri
Diagnostic Efficiency of Pseudocholinesterase Level in Discrimination of Transudates-Exudates (1657 defa görüntülendi)
398 - 404
Faruk ÖZER, Fikret KANAT, Abdülcelil KALEM, Oktay İMECİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısında Fiberoptik Bronkoskopinin Değeri
The Value of Fiberoptic Bronchoscopy in Diagnosis of Smear Negative Pulmonary Tuberculosis (1722 defa görüntülendi)
405 - 409
İsmail YÜKSEKOL, Şenol BAL, Metin ÖZKAN, Arzu BALKAN, İbrahim BEDİRHAN, Ergün TOZKOPARAN, Necmettin DEMİRCİ, Olgaç SEBER 
[Özet ] [PDF ] 
 Çok İlaca Dirençli Akciğer Tüberkülozu ile Yeni Olgu Akciğer Tüberkülozunun Tedavi Maliyeti
The Cost of Treatment in New Case and Multidrug Resistant Case in Pulmonary Tuberculosis (1681 defa görüntülendi)
410 - 415
Özkan KIZKIN, Süleyman S. HACIEVLİYAGİL, Gamze TÜRKER, Hakan GÜNEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pott Hastalığı ve Farklı Klinik Prezentasyonlar
Pott's Disease and Different Clinical Presentations (2310 defa görüntülendi)
416 - 423
A. Berna DURSUN, Z. Müjgan GÜLER, Kıvanç BUDAK, Ömür CEYLAN, Eray ATAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Osteoartiküler Tüberküloz
Osteoarticular Tuberculosis (1989 defa görüntülendi)
424 - 431
Hürrem BODUR, Hatice BODUR, Esragül AKINCI, Özlem YILMAZ, Pınar BORMAN, Özlen TANYOLAÇ, Sezer KULAÇOĞLU, Selda SEÇKİN, Ali BİÇİMOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Endobronşiyal Lipom: Olgu Sunumu
Endobronchial Lipoma: A Case Report (2610 defa görüntülendi)
432 - 435
Gökhan ÇELİK, Akın KAYA, Özlem ÖZDEMİR, Nezih ÖZDEMİR, Serpil DİZBAY SAK, Doğanay ALPER 
[Özet ] [PDF ] 
 Plevropulmoner Blastom: Olgu Sunumu
Pleuropulmonary Blastoma: A Case Report (1742 defa görüntülendi)
436 - 439
Levent DERTSİZ, Alpay SARPER, Bahar KILINÇARSLAN, Gülay ÖZBİLİM, Abid DEMİRCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Üç Olgu Nedeniyle Wegener Granülomatözü
Wegener Granulomatosis:Three Cases (1687 defa görüntülendi)
440 - 445
Füsun ALATAŞ, Muzaffer METİNTAŞ, Ragıp ÖZKAN, Sinan ERGİNEL, İrfan UÇGUN, Hüseyin YILDIRIM 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 KOAH'da Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Quality of Life in COPD (2151 defa görüntülendi)
446 - 455
Alev ATASEVER, Ertürk ERDİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Malign Mezotelyomada Gen Tedavisi
Gene Therapy in Malignant Mesothelioma (1838 defa görüntülendi)
456 - 460
Arif Osman TOKAT, Hakan KUTLAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Solunum Fonksiyonları ve Beslenme
Pulmonary Function and Nutrition (1703 defa görüntülendi)
461 - 466
Mendane SAKA, Arzu BALKAN, Necmettin DEMİRCİ, Ümit SARIKAYALAR 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'ın Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi İçin Küresel Strateji: 2003 Güncellemesi
Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD: 2003 Update (1703 defa görüntülendi)
467 - 468
Fabbri LM, Hurd SS. 
[Özet ] [PDF ]