Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 52 Sayı: 4 Yıl: 2004
Tuberculosis and Thorax
Volume: 52 Number: 4 Year: 2004
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akciğer rezeksiyonu yapılacak hastaların fonksiyonel değerlendirmesi için egzersiz testinin önemi
The importance of exercise testing for the functional assessment of lung resectional candidates (1937 defa görüntülendi)
307 - 314
Öznur AKKOCA, Banu ERİŞ GÜLBAY, Akın KAYA, Cansel ATİNKAYA, Hakan KUTLAY, Gülseren KARABIYIKOĞLU, Hadi AKAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Sporcularda metakolin ve egzersiz bronkoprovokasyon testleri sonuçlarının karşılaştırılması
The comparison of the result of exercise bronchoprovocation test and methacholine bronchoprovocation test in athletes (2266 defa görüntülendi)
315 - 322
Uğur DAL, İbrahim AKKURT, Sena ERDAL 
[Özet ] [PDF ] 
 İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda tedavi öncesi prognostik faktörler ve tedavinin sağkalım üzerine etkisi
Effects of prognostic factors and treatment on survival in advanced non-small cell lung cancer (1873 defa görüntülendi)
323 - 332
Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Banu SALEPÇİ, Nesrin KIRAL, Elif TORUN, Taflan SALEPÇİ, Alparslan MAYADAĞLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane kökenli pnömoni olgularında etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları
The pathogens and their antibiotic sensitivities in hospital-acquired pneumonia cases (1911 defa görüntülendi)
333 - 340
Hasan KAYNAR, Nusret YILMAZ, Leyla SAĞLAM, Mehmet MERAL, Ülkü ALTOPARLAK, Metin GÖRGÜNER, Arzu MİRİCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Plazma D-dimer düzeyi toplum kökenli pnömoninin ağırlığıyla orantılı olarak artmaktadır
Plasma D-dimer levels increase with the severity of community acquired pneumonia (2294 defa görüntülendi)
341 - 347
Özlem GÜNEYSEL, Serpil PİRMİT, Sait KARAKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Türk hekimlerinin uyku hastalıklarına bakışı
A questionnaire survey among Turkish physicians about sleep disorders (1927 defa görüntülendi)
348 - 355
Ethem GELİR, Sadık ARDIÇ, Bilgay İZCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda dolaşımdaki adezyon molekülleri
Circulating adhesion molecules in patients with chronic obstructive pulmonary disease (2161 defa görüntülendi)
356 - 362
Ahmet Selim YURDAKUL, Nevin TACİ HOCA, Filiz ÇİMEN, Mustafa BALCI, Şükran ATİKCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu
Therapeutic bronchoscopic treatment of postintubation tracheal stenosis: 5 cases (2093 defa görüntülendi)
363 - 368
Yalçın KARAKOCA, Güler KARAAĞAÇ, Sevinay KARAKOCA, Tülay YILDIZ, Orhan YAZANEL, Nesrin SARIMAN, M. Erdem YILDIZ, Bülent TEKİNSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Aynı lobda bronşiyal karsinoid tümör ve pulmoner tüberkülozun birlikteliği: Bir olgu nedeniyle
Coexisting bronchial carcinoid tumor and pulmonary tuberculosis in the same lobe: a case report (2192 defa görüntülendi)
369 - 372
Adnan YILMAZ, Sinem GÜNGÖR, Ebru DAMADOĞLU, Ferda AKSOY, Aysun AYBATLI, Sevim DÜZGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Büyük hücreli akciğer kanserinin soliter adrenal metastazı
Solitary adrenal metastasis in large cell carcinoma of lung (1962 defa görüntülendi)
373 - 377
Füsun ÜLGER, Elif ŞEN, Barış POYRAZ, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Opere bronş karsinomlu hastada distal falanks metastazı
Distal phalanx metastasis in operated bronchial carcinoma (2200 defa görüntülendi)
378 - 381
Sibel ŞAHBAZ, Oğuz KILINÇ, Haluk VAYVADA, Alpaslan TOPÇU, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Eyüp Sabri UÇAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İdiyopatik pulmoner hemosiderozis
Idiopathic pulmonary haemosiderosis (2035 defa görüntülendi)
382 - 385
Ülkü Y. TURAY, Pınar ERGÜN, Yurdanur ERDOĞAN, Çiğdem BİBER, Funda DEMİRAĞ, İ. Atilla KEYF 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Hastalık maliyeti ve astım
Asthma and cost of illness (2077 defa görüntülendi)
386 - 392
N. Ercüment BEYHUN, Nesrin ÇİLİNGİROĞLU 
[Özet ] [PDF ]