Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 53 Sayı: 1 Yıl: 2005
Tuberculosis and Thorax
Volume: 53 Number: 1 Year: 2005
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türk popülasyonunda CYP1A1 Msp1 gen polimorfizminin akciğer kanseri gelişimindeki rolü
The role of CYP1A1 Msp1 gene polymorphisms on lung cancer development in Turkey (1882 defa görüntülendi)
5 - 9
Adalet DEMİR, Sedat ALTIN, İsrafil DEMİR, Vedat KÖKSAL, Ümran ÇETİNÇELİK, S. İbrahim DİNÇER 
[Özet ] [PDF ] 
 Orta ve ileri derece obstrüktif uyku apne sendromunda egzersize kardiyopulmoner yanıtlar
Cardiopulmonary responses to exercise in moderate-to-severe obstructive sleep apnea (1855 defa görüntülendi)
10 - 18
Levent ÖZTÜRK, Gökhan METİN, Çağlar ÇUHADAROĞLU, Ayfer UTKUSAVAŞ, Bülent TUTLUOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sivas'ta uyku ile ilişkili bozuklukların sıklığı
The prevalence of sleep related disorders in Sivas, Turkey (2137 defa görüntülendi)
19 - 26
Levent ÖZDEMİR, İbrahim AKKURT, Haldun SÜMER, Selma ÇETİNKAYA, Uğur GÖNLÜGÜR, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Naim NUR, Ömer DOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çay işçilerinde solunum semptomları ve fonksiyonları
Respiratory symptoms and functions in tea workers (2110 defa görüntülendi)
27 - 32
Lütfi ÇÖPLÜ, Z. Toros SELÇUK, A. Sema YILMAZ, Begüm ERGAN ARSAVA, A. Fuat KALYONCU, A. Altay ŞAHİN, Y. İzzettin BARIŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 HDL/LDL oranı: Transüda-eksüda ayrımında kullanışlı bir parametre
HDL/LDL ratio: a useful parameter for separation of pleural transudates from exudates (2238 defa görüntülendi)
33 - 38
Oğuz KÖKTÜRK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Hikmet FIRAT, Serap FIRAT 
[Özet ] [PDF ] 
 İstanbul il merkezindeki bir askeri okulda tüberkülin cilt testi taraması
Tuberculin skin test screening in a military school in Istanbul city center (1912 defa görüntülendi)
39 - 49
Erkan BOZKANAT, Faruk ÇİFTÇİ, Murat APAYDIN, Zafer KARTALOĞLU, Ergun TOZKOPARAN, Ömer DENİZ, Ogün SEZER, Ahmet İLVAN, Hayati BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sekseniki tüberküloz menenjitli olgunun değerlendirilmesi
Evaluating 82 cases of tuberculous meningitis (2594 defa görüntülendi)
50 - 55
Gönül ŞENGÖZ, Kadriye KART YAŞAR, Filiz YILDIRIM, Şemsinur KARABELA, Sema GÜLDÜREN, Özlem A. AYDIN, Ahmet ŞENGÖZ, Denef BERZEG, Özcan NAZLICAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Düşük yüzdeli travmatik pnömotoraksta tedavi
Treatment in patients with low traumatic pneumothorax ratio (2825 defa görüntülendi)
56 - 60
Koray DURAL, Serdar HAN, Erkan YILDIRIM, Bülent KOÇER, Makbule BALDEMİR, Kanat ÖZIŞIK, Ünal SAKINCI 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Larenjektomili bir hastada yabancı cisim aspirasyonu ile sonuçlanan trakeal stoma temizliği
An unusual way of tracheal stoma cleaning could end up with foreign body aspiration in a laryngectomized patient (2128 defa görüntülendi)
61 - 64
Esra UZASLAN, Ahmet URSAVAŞ, Dane EDİGER, Mehmet KARADAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Yirmiüç yaşında bir erkekte üst solunum yolu infeksiyonu sonrası gelişen pulmoner hipertansiyon ve akut akciğer ödemi
Pulmonary hypertension and acute pulmonary edema in a 23-year-old male with a history of an upper respiratory tract infection (2151 defa görüntülendi)
65 - 68
A. Füsun ÜLGER, Elif ŞEN, Akın KAYA, Turan ACICAN, Öznur AKKOCA, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğerin primer lenfoepitelyoma benzeri karsinomu
Primary lymphoepithelioma-like carcinoma of the lung (1941 defa görüntülendi)
69 - 73
Kısmet BİLDİRİCİ, Güntülü AK, Betül PEKER, Muzaffer METİNTAŞ, Füsun ALATAŞ, Sinan ERGİNEL, İrfan UÇGUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Mesane kanserinin endobronşiyal metastazı
Endobronchial metastasis from urinary bladder cancer (2001 defa görüntülendi)
74 - 78
Ayşın ŞAKAR, Nurhan GENCER, Peyker DEMİRELİ, Talha MÜEZZİNOĞLU, Pınar ÇELİK, Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Astım atağı tedavisi
Treatment of acute asthma (2105 defa görüntülendi)
79 - 93
Sevim BAVBEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserlerinde FDG-PET uygulamaları
The use of FDG-PET scanning in lung cancer (2721 defa görüntülendi)
94 - 112
Kerim SÖNMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Heparine bağlı trombositopeni: Hasta gebe ise nasıl tedavi edilmeli?
Heparin induced thrombocytopenia: how to manage when the patient is pregnant? (1871 defa görüntülendi)
113 - 118
Ebru DİKENSOY, Öner DİKENSOY, Cornelia GRAVES, Richard W. LIGHT 
[Özet ] [PDF ] 
 Malign plevral efüzyonların tedavisinde kalıcı kateterlerin kullanımı
Indwelling catheter for the management of malign pleural effusions (2132 defa görüntülendi)
119 - 120
Öner DİKENSOY, Richard W. LIGHT 
[Özet ] [PDF ]