Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 53 Sayı: 4 Yıl: 2005
Tuberculosis and Thorax
Volume: 53 Number: 4 Year: 2005
   
 
 
EDİTÖRDEN MERHABA 
 
 Editörden
From the Editor (1760 defa görüntülendi)
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Bcl-2 gen ekspresyonunun dağılımı ve prognostik değeri
Distribution of Bcl-2 gene expression and its prognostic value in non-small cell lung cancer (1942 defa görüntülendi)
323 - 329
Ayşe YILMAZ, İsmail SAVAŞ, Serpil DİZBAY SAK, Adem GÜNGÖR, Akın KAYA, Ebru SERİNSÖZ, Berna SAVAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH olgularında beslenme durumu, solunum fonksiyonları ve egzersiz performansı
Nutritional status, pulmonary functions, and exercise performance in COPD cases (1952 defa görüntülendi)
330 - 339
Figen DEVECİ, Tuncer TUĞ, Teyfik TURGUT, Murat ÖGETÜRK, Gamze KIRKIL, Canan KAÇAR, M. Hamdi MUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi
Evaluation of hyperinflation parameters and exercise performance at maximal exercise in patients with COPD (2074 defa görüntülendi)
340 - 346
Gaye ULUBAY, Aslı GÖREK, Şerife SAVAŞ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında solunum fonksiyon testleri, toraks YRBT ve kantitatif ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi arasındaki ilişki
The relationship between pulmonary function tests, thorax HRCT, and quantitative ventilation-perfusion scintigraphy in chronic obstructive pulmonary disease (1975 defa görüntülendi)
347 - 353
Tunçalp DEMİR, Hande İKİTİMUR, Sibel AKPINAR TEKGÜNDÜZ, Birsen MUTLU, Nurhayat YILDIRIM, Canan AKMAN, Özlem ÖZMEN, Bedii KANMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigarayı bırakmada nikotin replasman tedavisi ve davranış eğitimi yöntemlerinin karşılaştırılması: Doğal izlem çalışması
The comparison of nicotine replacement therapy and behavioral education in smoking cessation: A study of naturalistic follow-up (1862 defa görüntülendi)
354 - 361
Osman ÖRSEL, Sibel ÖRSEL, Sibel ALPAR, Nazire UÇAR, Tuğrul ŞİPİT, Bahar KURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Kahvehane, kafeterya, lokanta çalışanları ve müşterilerinin sigara ile ilgili bilgi ve tutumları
Knowledge and attitude of workers and patrons in coffeehouses, cafes, restaurants about cigarette smoke (1838 defa görüntülendi)
362 - 370
Fatma FİDAN, Murat SEZER, Mehmet ÜNLÜ, Ziya KARA 
[Özet ] [PDF ] 
 Elazığ merkezinde oto ve mobilya atölyelerinde çalışan boya işçilerinde mesleki astım sıklığı
The prevalence of occupational asthma in auto and furniture dye workers in Elazig downtown (1978 defa görüntülendi)
371 - 378
Teyfik TURGUT, Canatan TAŞDEMİR, M. Hamdi MUZ, Figen DEVECİ, Gamze KIRKIL 
[Özet ] [PDF ] 
 Afyonkarahisar ili ilköğretim okulu öğrencilerinde habitüel horlama ve uyku ile ilişkili solunum bozukluğu prevalansı
Prevalence of habitual snoring and sleep-disordered breathing in primary school children in Afyonkarahisar (1914 defa görüntülendi)
379 - 385
Fatma FİDAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat SEZER, Ziya KARA 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Oküler semptomlarla ortaya çıkan metastatik akciğer kanseri
Metastatic lung cancer; presenting with ocular symptoms (2307 defa görüntülendi)
386 - 389
Akın KAYA, Ferda ÖNER, Suat FİTÖZ, İlhan ERDEN, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Spontan sternoklaviküler eklem infeksiyonu
Spontaneous sternoclavicular joint infection (2059 defa görüntülendi)
390 - 393
Cabir YÜKSEL, Ayten KAYI CANGIR, Şevket KAVUKÇU 
[Özet ] [PDF ] 
 Miliyer tüberkülozlu bir süt çocuğunda tekrarlayan pnömotoraks
Recurrent pneumothorax at an infant with miliary tuberculosis (1918 defa görüntülendi)
394 - 396
M. Ayşin TAŞAR, İlknur BOSTANCI, Sinan ASLAN, Resul YILMAZ, Yıldız DALLAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella typhi'ye bağlı ampiyem
Pleural empyema due to Salmonella typhi (2027 defa görüntülendi)
397 - 400
Nuray KÖMÜS, Oğuz KILINÇ, Jini GÜNEŞ, Müjde SOYTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde nodal evrelemede invaziv prosedürlerin üstünlükleri
The superiorities of invasive procedures in nodal staging of non-small cell lung cancers (2182 defa görüntülendi)
401 - 406
Serkan ENÖN, Arif Osman TOKAT, Adem GÜNGÖR 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Lokantalarda sigara yasakları
Lokantalarda sigara yasakları (1772 defa görüntülendi)
407 - 409
Celal KARLIKAYA 
[Özet ] [PDF ]