Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 54 Sayı: 1 Yıl: 2006
Tuberculosis and Thorax
Volume: 54 Number: 1 Year: 2006
   
 
 
EDİTÖRDEN MERHABA 
 
Editörden (9 defa görüntülendi)
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik böbrek yetmezlikli olgularda tüberkülin cilt testi yanıtı ve T-lenfosit alt grupları
T-lymphocyte subgroups and tuberculin skin test reactivity in patients with chronic renal failure (1928 defa görüntülendi)
5 - 10
Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Alev ATASEVER, Canan GÜNDÜZ TELLİ, Duygu ÖZOL, Gülay AŞÇI, Ömür ARDENİZ, Asuman GÜZELANT, Feza BACAKOĞLU, Abdullah SAYINER 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuk ve kadın tüberkülozlu olguların saptanmasında temaslı taramasının önemi; İstanbul'da retrospektif bir olgu-kontrol çalışması
The importancy of contact tracer in detection of childhood and female TB cases; a retrospective case-control study in Istanbul. (2143 defa görüntülendi)
11 - 16
Zeki KILIÇASLAN, Ayşenur AMASYA, Çağlar ÇUHADAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Serum interferon-γ düzeyinin aktif ve inaktif pulmoner tüberküloz ayırıcı tanısındaki değeri
The value of serum interferon-γ level in the differential diagnosis of active and inactive pulmonary tuberculosis (1833 defa görüntülendi)
17 - 21
Deniz KÖKSAL, Ebru ÜNSAL, Barış POYRAZ, Akın KAYA, Hacer SAVAŞ, Tuğrul ŞİPİT, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum kökenli pnömonilerin ağırlığının değerlendirilmesinde C-reaktif protein, lökosit sayısı ve eritrosit sedimentasyon hızının yeri
C-reactive protein, leukocyte count and ESR in the assessment of severity of community-acquired pneumonia (2014 defa görüntülendi)
22 - 29
Ahmet BİRCAN, Özlem KAYA, Münire GÖKIRMAK, Önder ÖZTÜRK, Ünal ŞAHİN, Ahmet AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğerin büyük hücreli nöroendokrin karsinomunda cerrahi tedavi sonuçları
Surgical results of large cell neuroendocrine carcinoma of the lung (2250 defa görüntülendi)
30 - 33
Ufuk ÇAĞIRICI, Alpaslan ÇAKAN, Özgür SAMANCILAR, Ali VERAL, Mustafa ÖZHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Referans bir göğüs hastalıkları hastanesinde hemoptizili hastaların analizi
Analysis of patients with hemoptysis in a reference hospital for chest diseases (2173 defa görüntülendi)
34 - 42
Ebru ÜNSAL, Deniz KÖKSAL, Filiz ÇİMEN, Nevin TACİ HOCA, Tuğrul ŞİPİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı
Success of smoking cessation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (2276 defa görüntülendi)
43 - 50
Zeynep AYTEMUR SOLAK, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Ertürk ERDİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Mezuniyet sonrası eğitimin pratisyen hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi düzeyine etkisi
The effect of postgraduate education on COPD knowledge level of primary care physicians (1840 defa görüntülendi)
51 - 55
İlknur BAŞYİĞİT, Füsun YILDIZ, Ayşe BAŞOĞUL, Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Endobronşiyal kitle gibi nükseden Wegener granülomatozis olgusu
A relapsing case of Wegener's granulomatosis presenting as an endobronchial mass (1923 defa görüntülendi)
56 - 60
Adnan YILMAZ, Ebru DAMADOĞLU, Ferda AKSOY, Sevim DÜZGÜN, Leyla YAĞCI TUNCER, Murat YALÇINSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli akciğer karsinomunda başlangıç bulgusu olarak bilateral koroidal metastaz
Bilateral choroidal metastases as an initial manifestation of small-cell carcinoma of the lung (1887 defa görüntülendi)
61 - 64
Zafer KOÇAK, Erhan TABAKOĞLU, Ömer BENİAN, Gülden BAYIR, Ercüment ÜNLÜ, Cem UZAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer pulmoner amiloidozis ile multipl miyelom ilişkisi
Primary pulmonary amyloidosis associated with multiple myeloma (1964 defa görüntülendi)
65 - 70
Ercüment EGE, Esra UZASLAN, Ahmet URSAVAŞ, Metin GÜÇLÜ, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Şahsine TOLUNAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserini taklit eden pulmoner hiyalinize granülom
Pulmonary hyalinizing granuloma mimicking pulmonary carcinoma (2494 defa görüntülendi)
71 - 74
Ahmet ÜÇVET, Halil TÖZÜM, Soner GÜRSOY, Ali Alper GÜLLE, Sadık YALDIZ, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Vorikonazol ile tedavi edilen dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu
A case of resistant pulmonary and cerebral aspergillosis succesfully treated with voriconazole (2018 defa görüntülendi)
75 - 79
Eyüp Sabri UÇAN, Vildan AVKAN OĞUZ, Özkan GÜNGÖR, Aşkın GÜLŞEN, Nurbanu UĞURAL SEZAK, Kemal Can TERTEMİZ, Emel CEYLAN, Aydanur KARGI, Pınar BALCI, Emel ADA5, Aydın ŞANLI  
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Hava kirliliği ve solunum sağlığına etkileri
Effects of air pollution on respiratory health (2196 defa görüntülendi)
80 - 89
Hasan BAYRAM, Öner DİKENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kardiyopulmoner egzersiz testleri
Cardiopulmonary exercise testing (2224 defa görüntülendi)
90 - 98
Gaye ULUBAY, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Pankreas metastazına bağlı sarılık ile ortaya çıkan küçük hücreli akciğer karsinomu
Pankreas metastazına bağlı sarılık ile ortaya çıkan küçük hücreli akciğer karsinomu (2016 defa görüntülendi)
99 - 100
[Özet ] [PDF ]